Artykuły prasowe – Rok 2007

Jesteś tutaj:Strona główna/O nas w prasie/Artykuły prasowe – Rok 2007

Środowisko, 21 (357)/2007

„Wiemy co jeszcze trzeba zrobić”

Rozmowa z Włodzimierzem Rząsą – prezesem i Tomaszem Chruszczowem – dyrektorem Stowarzyszenia Forum Opakowań Szklanych.

***

Odpady i Środowisko, 5 (47)/07

„Edukacja z Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.” –
edukacja ekologiczna to przede wszystkim motywowanie i aktywizowanie społeczeństwa w zakresie działań proekologicznych, kształtowanie wrażliwości oraz świadomości ekologicznej, a także propagowanie konkretnych, wzorcowych działań, korzystnych dla  środowiska naturalnego.
2023-05-11T09:03:04+02:00