Sprawozdawczość

Jesteś tutaj:Strona główna/Sprawozdawczość
Sprawozdawczość 2018-03-08T12:32:26+00:00

Każda fundacja, zgodnie z obowiązującym prawem, ma obowiązek sporządzania sprawozdań wobec różnych urzędów. Fundacja Eko Cykl przygotowuje:

  • sprawozdanie finansowe, opisujące stan finansowy oraz gospodarkę finansami, które corocznie składa w Urzędzie Skarbowym za rok obrotowy.
  • sprawozdanie merytoryczne, opisujące działania przeprowadzone w danym roku kalendarzowym, które corocznie składa do organu kontroli za rok obrotowy – w przypadku Fundacji Eko Cykl jest nim Minister Środowiska – oraz podaje je do wiadomości publicznej;
  • sprawozdanie ze zbiórki publicznej, opisujące wykorzystanie środków pieniężnych i darów rzeczowych zgromadzonych podczas zbiórki, które składa każdorazowo po zakończeniu zbiórki do organu wydającego na nią zgodę oraz podaje je do wiadomości publicznej.

Rok 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Baza Sprawozdań organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:

Uproszczone sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania finansowe:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Bilans

Dodatkowe informacje

Rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Baza Sprawozdań organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:

Uproszczone sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdania finansowe:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Bilans

Dodatkowe informacje

Rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Uzupełnione sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 14.01.2013-14.01.2014

Rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012