Szkolenie – opłata produktowa

Jesteś tutaj:Strona główna/Usługi/Szkolenie – opłata produktowa
Szkolenie – opłata produktowa 2020-01-13T14:10:55+01:00

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Opłata produktowa – możliwości realizacji obowiązku

Termin: 21.01.2020 WARSZAWA

Zobacz: harmonogram szkolenia

CEL SZKOLENIA:

Pozyskanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących przepisów z zakresu opłaty produktowej. Rozwianie wątpliwości uczestników w zakresie ich obowiązków dotyczących opłaty produktowej. Zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami w przepisach, tak by odpowiednio wcześnie mogli wdrożyć zmiany w swojej firmie. Za cel stawiamy sobie budowanie powiązań między szkoleniem a praktyką i potrzebami uczestników szkolenia.

METODOLOGIA:

Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnej prezentacji łączącej wiedzę teoretyczną z praktycznymi przykładami oraz wątpliwościami uczestników. Szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne, analizę przypadków, case study, omówienie najczęstszych pytań i wątpliwości oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym. Test z wiedzy kończący szkolenie pozwala uczestnikom zidentyfikować brakujące elementy, które należy powtórzyć i uzupełnić, pozwala sprawdzić zdobyte umiejętności oraz uporządkować zdobytą wiedzę.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Podczas szkolenia poznają Państwo najnowsze przepisy i wymagania wynikające z Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 poz. 150).

Szkolenie pozwoli Państwu uporządkować i zaktualizować swoją wiedzę uwzględniając nowe przepisy i zasady.

Obowiązkowy Rejestr BDO – kiedy należy się zapisać?

O co chodzi w rejestrze BDO? Kiedy należy się zarejestrować, co grozi za brak rejestracji?

Zagadnienie omówimy na bazie Projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Kolejne zmiany w tym zakresie wprowadza Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, podpisana 6 października przez Prezydenta. Reguluje ona termin powstania Bazy i termin zapisów.

Sprawozdawczość – czy naprawdę muszę składać ponad 20 stron sprawozdania?

Jak wygląda nowe sprawozdanie dotyczące rozliczenia odpadów opakowaniowych?

Zaprezentujemy nowy wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016, wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U. 2016 poz. 182). Nowy wzór sprawozdania obowiązuje od 17 lutego 2016 r.

Prezentujemy także wypowiedź naszego specjalisty na temat nowego wzoru sprawozdania:

ZAKRES SZKOLENIA:

 • Sposoby realizacji obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych:
  • samodzielnie
  • za pośrednictwem organizacji odzysku
  • przypadek nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu
 • Obliczanie opłaty produktowej, praktyczne zadania i przykłady, wyliczenia opłaty produktowej uwzględniające pozycję „recykling razem” oraz aktualne stawki i wymagane poziomy odzysku i recyklingu
 • obowiązki przedsiębiorców wprowadzających opakowania po środkach niebezpiecznych i opakowania wielomateriałowe
  • porozumienia – jak dołączyć?
  • obowiązek edukacji ekologicznej
 • Publiczne kampanie edukacyjne – sposoby realizacji obowiązku:
  • samodzielnie (2% netto wartości opakowań)
  • za pośrednictwem organizacji odzysku
 • Obowiązek prowadzenia ewidencji o masie opakowań wprowadzonych na rynek – od 2014 r. zmieniły się rodzaje opakowań podlegających obowiązkowi
 • zwolnienia z przepisów:
  • wprowadzenie poniżej 1 Mg opakowań a pomoc de minimis

POWIEMY TAKŻE:

 • kiedy następuje wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniu
 • jakie dokumenty potwierdzają wykonanie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
 • jak rozliczyć zaległości sprawozdawcze z lat 2012 – 2015
 • jak wygląda nowzy wzór sprawozdania o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
 • o przykładach opakowań podlegających obowiązkowi po zmianie przepisów, na bazie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie

ZOBACZ harmonogram szkolenia

Co wyróżnia szkolenie?

 • każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe
 • dzięki WiFi możecie Państwo w przerwach być w stałym kontakcie ze swoim biurem – zyskiwać cenną wiedzę, nie zaniedbując swoich obowiązków
 • szkolenia prowadzone są w nowoczesnej sali szkoleniowej wyposażonej w pomoce multimedialne (sala jest klimatyzowana)
 • szkolenie prowadzone jest w kameralnej grupie, umożliwiającej omówienie z wykładowcą konkretnych przykładów z Państwa firmy

Koszt udziału:

490,00 zł – zgłoszenie do 7 stycznia 2020 r.
590,00 zł – zgłoszenie od 8 stycznia do 14 stycznia 2020 r.
690,00 zł – zgłoszenie od 15 stycznia 2020 r.
Podane ceny są cenami netto za jedną osobę uczestniczącą w szkoleniu.

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Wraz z firmą partnerską M&M Consulting oferujemy także szkolenia dotyczące gospodarki odpadami, opłat za korzystanie ze środowiska i logistyki odzysku: