Formularz zgłoszeniowy

Jesteś tutaj:Strona główna/Usługi/Szkolenie - opłata produktowa/Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy 2018-03-06T11:52:40+01:00

Zgłaszam udział w szkoleniu: Opłata produktowa - możliwość realizacji obowiązku, w dniu:

21 stycznia 2020 r., Warszawa

Uczestnik 1*

Imię i nazwisko
Adres email

Uczestnik 2

Imię i nazwisko
Adres email

Uczestnik 3

Imię i nazwisko
Adres email

Dane firmy

Pełna nazwa firmy:*
NIP*
REGON*
Adres firmy*
Telefon kontaktowy*
Osoba do kontaktu*
Adres e-mail*
Adres korespondencyjny*

Jakie problemy chcieliby Państwo omówić w ramach szkoleń?
1
2
3
Uwagi

* Pola wymagane

Koszty i warunki uczestnictwa

Koszt szkoleń obejmuje poczęstunek podczas przerw (włącznie z obiadami), materiały szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach. Koszt dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Po otrzymaniu zgłoszenia w terminie 2 dni roboczych otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail fakturę pro forma z numerem rachunku bankowego, na który należy wpłacić należność niezwłocznie po wysłaniu niniejszego zgłoszenia, lecz nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Właściwa faktura zostanie wystawiona i przesłana po dokonaniu wpłaty. Tytuł przelewu: numer faktury pro forma. Nieuregulowanie faktury pro forma NIE JEST równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu. W terminie do 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę. W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia lub w przypadku nieprzybycia uczestnika na szkolenie, bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata za szkolenie w pełnej wysokości. Zamawiający wyraża zgodę na poniesienie ww. kosztów. W przypadku uregulowania faktury proforma przed terminem Szkolenia:

- rezygnacja ze szkolenia do 14 dni roboczych powoduje obciążenie firmy kosztem rezerwacji miejsca w wysokości 50% wpłaconej kwoty,
- rezygnacja ze szkolenia później niż 14 dni roboczych powoduje utratę całej wpłaconej kwoty.
Rezygnacja musi być złożona w formie pisemnej. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie, że zostali Państwo zapisani na szkolenie. Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku niezebrania się odpowiedniej grupy osób chętnych na szkolenie w danym terminie.

Warunki_uczestnictwa (wymagane)
Akceptuję warunki uczestnictwa

VAT (wymagane)
Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i zgadzam się na wystawienie faktury przez firmę Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. bez podpisu odbiorcy