Artykuły prasowe – Rok 2003

Jesteś tutaj:Strona główna/O nas w prasie/Artykuły prasowe – Rok 2003

Przegląd Komunalny 10(145)/2003, str. 60–61

„Czy Polacy segregują śmieci?”

W artykule zaprezentowano wyniki badań polskiego społeczeństwa dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, świadomości zagrożeń, jakie niesie rosnąca konsumpcja oraz skłonności do zaangażowania i współpracy w tym zakresie.

***

Recykling, nr 5/2003 (23)

„Powstanie krajowego systemu recyklingu”

Obecnie w naszym kraju dokonują się liczne zmiany. Szczególnie widoczne są modyfikacje w polskim ustawodawstwie. Jesteśmy świadkami dynamicznego procesu dostosowywania systemu prawnego Polski do aktów prawnych obowiązujących w państwach członkowskich. Proces ten obejmuje również ochronę środowiska.

Autorką artykułu jest dr Katarzyna Michniewska.

***

Gazeta Wrocławska,1.09.2003 r

„Daleko od Kubła” Rozmowa z Katarzyną Michniewską, autorką badania na temat segregowania odpadów przez Polaków.

2023-05-11T09:02:47+02:00