Sprawozdania opakowaniowe

Jesteś tutaj:Strona główna/Usługi/Sprawozdania opakowaniowe
Sprawozdania opakowaniowe 2023-12-01T10:38:05+01:00

Sprawozdania dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców obowiązek odpowiedniego gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym także sporządzania odpowiedniej sprawozdawczości.

Sprawozdanie o odpadach opakowaniowych to dokument zawierający informacje na temat ilości i rodzaju odpadów opakowaniowych, jakie przedsiębiorca wytworzył, przetworzył, wprowadził do obrotu lub wyeksportował. Sprawozdanie to jest składane początkiem każdego roku za rok poprzedni do właściwego organu państwowego. Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem składania sprawozdań to m.in.

  • producenci opakowań, wprowadzający opakowania do obrotu,
  • sklepy i hurtownie, które sprzedają torby na zakupy z tworzyw sztucznych, które są objęte opłatą recyklingową,
  • a także importerzy i eksporterzy.

Dokument ten jest ważny, ponieważ ma na celu umożliwienie prowadzenia działań związanych z gospodarowaniem odpadami, poprawę jakości danych na temat ilości i rodzaju odpadów, a także zapewnienie skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Władze państwowe wykorzystują informacje ze sprawozdań do tworzenia strategii i programów dotyczących gospodarki odpadami oraz do monitorowania ich wdrażania. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy składali sprawozdania w terminie i zgodnie z wymaganiami ustawy. Warto pamiętać, że każdy przedsiębiorca ma obowiązek złożyć sprawozdanie, nawet po otrzymaniu grzywny.

Nasze usługi obejmują przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej odpadów opakowaniowych, w tym sporządzenie raportów i sprawozdań zgodnych z wymaganiami prawnymi. W ramach naszych działań przeprowadzamy również audyty i analizy, aby zapewnić naszym klientom pełną zgodność z obowiązującymi przepisami i minimalizację ryzyka wystąpienia nieprawidłowości. Działamy rzetelnie, terminowo i profesjonalnie, a nasza wiedza i doświadczenie pozwala nam na szybkie i skuteczne rozwiązanie nawet najbardziej złożonych problemów.

Kto powinien składać sprawozdania?

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach są zobowiązani do sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz wniesienia na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania, należnej opłaty produktowej w przypadku niezapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów. Przez wprowadzenie do obrotu rozumie się zarówno odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji, jak również import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

Sprawozdawczość w zakresie opakowań dotyczy również przedsiębiorców wytwarzających opakowania, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań (dot. opakowań niezawierających produktów), eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań (dot. opakowań zawierających produkty i opakowań niezawierających produktów). Jeżeli prowadzisz hurtownie lub sklep, w którym sprzedajesz torby i reklamówki na zakupy, które stworzone są z plastiku lub innego tworzywa sztucznego, zobowiązany jesteś do zapłacenia opłaty recyklingowej, która określona jest w art. 40a ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Do tego grona należą również przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek sprzęt RTV i AGD oraz samochody, baterie i akumulatory, o których mowa w wyżej wymienionej ustawie.

Do grona tych przedsiębiorstwa należą przede wszystkim hurtownie motoryzacyjne, które w swoim asortymencie mają opony, oleje, baterie i inne. Zaliczyć do nich możemy również hurtownie i sprzedawców żywności, producentów opakowań z drewna, tworzyw sztucznych, metali, szkła i innych. Sprawozdanie to służy do monitorowania i kontroli ilości i rodzaju odpadów powstających w firmach oraz pozwala na ocenę skuteczności systemu gospodarki odpadami.

W sprawozdaniu o odpadach opakowaniowych przedsiębiorca powinien m.in. podać ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych oraz informacje na temat sposobu ich zagospodarowania, czyli czy zostały poddane recyklingowi, odzyskowi lub utylizacji. Sprawozdanie o odpadach opakowaniowych jest ważnym dokumentem z punktu widzenia prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W przypadku niezłożenia lub nieprawidłowego wypełnienia tego dokumentu przedsiębiorca może być nałożona na niego kara finansowa.

Kiedy i gdzie należy złożyć sprawozdanie?

Termin złożenia sprawozdania mija 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę (w przypadku, gdy przedsiębiorca ten nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Marszałka Województwa Mazowieckiego).

W przypadku przedsiębiorców, którzy zamykają swoją działalność, sprawozdanie o odpadach opakowaniowych należy złożyć w terminie do 7 po ustaniu działalności. 

W przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie kilku województw, sprawozdanie należy złożyć w wojewódzkim inspektoracie ochrony środowiska właściwym ze względu na siedzibę firmy.

Należy pamiętać, że niezłożenie sprawozdania lub jego nieprawidłowe złożenie grozi sankcjami finansowymi.

Oferujemy kompleksową obsługę  przedsiębiorców, którzy są zobligowani do składania sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działamy na rynku od wielu lat, mając duże doświadczenie i wiedzę na temat zagadnień związanych z gospodarką odpadami oraz wymogami prawno-administracyjnymi. Zapewniamy pełną poufność i dyskrecję w naszych działaniach, co pozwala naszym klientom na pełne zaufanie i komfort współpracy.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie przygotowywania sprawozdań dotyczących odpadów opakowaniowych. Gwarantujemy kompleksową i fachową obsługę na najwyższym poziomie.