O firmie

Jesteś tutaj:Strona główna/O firmie
O firmie 2023-04-05T08:35:14+02:00

Misja: Wydobywamy zieleń z odpadów
Cel: Być najlepszą organizacją odzysku w Polsce

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. powstała w 2002 roku, jako jedna z pierwszych organizacji odzysku opakowań na polskim rynku. Podstawą prawną do założenia spółki było polskie prawodawstwo stworzone w oparciu o wymogi Dyrektywy Parlamentu i Rady Europejskiej nr 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 roku w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań jest spółką akcyjną zrzeszoną w organizacjach branżowych, m.in. Polskiej Izbie Gospodarki Odpadami. Założycielami spółki są cztery osoby fizyczne. Dostrzeżenie problemu rosnącej masy odpadów skłoniło do powołania organizacji odzysku opakowań. Opakowania, niepoddawane odzyskowi lub recyklingowi, dewastują środowisko naturalne. Postanowiono stworzyć spółkę, która pozwoli zapewnić zainteresowanym przedsiębiorcom odpowiedni poziom recyklingu, angażując się jednocześnie w tak istotną edukację ekologiczną. Tak powstała spółka Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Na czym polega nasza działalność?

Organizacja przejmuje obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych od przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach.
Na czym polega nasza działalnosć?

Spółka umożliwia wywiązanie się z ciążącego na przedsiębiorcach ustawowego obowiązku, w sposób alternatywny dla płacenia opłaty produktowej. Opłata produktowa jest swego rodzaju karą dla przedsiębiorcy. Współpraca z organizacją odzysku pozwala jej uniknąć.

Przejęty obowiązek organizacja odzysku realizuje poprzez współpracę z firmami zajmującymi się selektywną zbiórką oraz procesami recyklingu odpadów opakowaniowych.

Bezpieczeństwo

Od początku działalności na rynku, ukształtowana została kultura organizacji pielęgnująca 4 podstawowe wartości:

  • Uczciwość
  • Partnerstwo
  • Efektywność wykorzystania zasobów strategicznych
  • Kreatywność

Krajowy system recyklingu

Dokonujemy transparentnych i opartych o konkurencyjne zasady wyborów naszych partnerów biznesowych, a w tym podmiotów gospodarujących odpadami. Posiadacze odpadów, z którymi Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. nawiązuje współpracę, poddawani są wnikliwej weryfikacji pod kątem prowadzonej działalności. Sprawdzane są m.in. decyzje administracyjne, na bazie których prowadzona jest działalność związana z gospodarką odpadami.

Eko Cykl Organizacji Odzysku Opakowań S.A. współpracuje z firmami z terenu całej Polski. Baza kontrahentów stanowi potencjał przetworzenia kilkuset tysięcy ton odpadów opakowaniowych.

W ramach systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta wprowadzający produkty do obrotu na terytorium kraju, którzy realizują obowiązki za pośrednictwem naszej organizacji:

1) nie ograniczają wykonywania obowiązków do przypadków, w których zbieranie i przetwarzanie odpadów przynosi największe zyski;

2) zapewniają odpowiednią dostępność systemu zbierania odpadów na obszarze, na którym wprowadzają produkty do obrotu;

3) posiadają środki finansowe i organizacyjne niezbędne do wykonywania obowiązków;

4) stosują mechanizmy samokontroli, w szczególności audyty, w zakresie:

a) zarządzania finansami przeznaczonymi na realizację obowiązków,

b) gromadzenia danych i sporządzania sprawozdań dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu,

c) zbierania i przetwarzania odpadów powstałych z produktów;

5) udostępniają publicznie informacje o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, dbając jednocześnie o poufność danych i zasady uczciwej konkurencji.

Staranność w dobieraniu kontrahentów daje pewność prawidłowo zrealizowanego obowiązku.

Co nas wyróżnia?

• Jakość usług.
• Terminowość realizacji zobowiązań.
• Bardzo dobra znajomość aktualnego prawa z zakresu prowadzonej działalności oraz skrupulatność w jego stosowaniu.
• Bezpośredni kontakt z kontrahentami (szkolenia oraz wizyty w zakładach recyklerów i posiadaczy odpadów).
• Współpraca w zakresie edukacji ekologicznej.
• Liczne certyfikaty i referencje udzielane przez uznane autorytety.

Wyróżnienia:

Członkostwo: