Kontakt

Jesteś tutaj:Strona główna/Kontakt
Kontakt 2019-01-24T15:48:24+01:00

Przypominamy, że w roku 2018 każdy klient otrzymał indywidualny nr rachunku bankowego. Prosimy o sprawdzenie ich na fakturze i dokonanie odpowiednich zmian w systemach bankowych.

Dziękujemy, Zespół Eko Cykl.


Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Tel: 22 27 58 823

E-mail: ekocykl@ekocykl.org

Adres siedziby:
ul. Krzywoustego 82-86
51-166 Wrocław

Adres korespondencyjny:

ul. Modlińska 129
03-186 Warszawa

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000135250
Wysokość kapitału zakładowego: 2 500 000 zł, wpłacony w całości. NIP: 895-17-79-211 REGON 932832615

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, prosimy o zawarcie określonych zgód w dokumentach rekrutacyjnych.