Kontakt

Jesteś tutaj:Strona główna/Kontakt
Kontakt 2024-05-20T10:51:14+02:00

Przypominamy, że w roku 2018 każdy klient otrzymał indywidualny nr rachunku bankowego. Prosimy o sprawdzenie ich na fakturze i dokonanie odpowiednich zmian w systemach bankowych.

Dziękujemy, Zespół Eko Cykl.


  Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

  Tel: +48 505 530 100
  E-mail: ekocykl@ekocykl.org
  Adres siedziby:
  ul. Krzywoustego 82-86
  51-166 Wrocław
  Adres korespondencyjny:
  ul. Modlińska 129
  03-186 Warszawa
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000135250
  Wysokość kapitału zakładowego: 2 500 000 zł, wpłacony w całości. NIP: 895-17-79-211 REGON 932832615  BDO nr 000000402

  Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym, prosimy o zawarcie określonych zgód w dokumentach rekrutacyjnych.