Przejęcie obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych

Jesteś tutaj:Strona główna/Przejęcie obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych
Przejęcie obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych 2023-11-13T10:20:04+01:00

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. przejmuje od Przedsiębiorców obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych wynikający z Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r, poz. 888). Dzięki tej współpracy producenci, importerzy (w tym WNT) oraz duże sklepy i sieci handlowe unikają obowiązku uiszczania opłaty produktowej za opakowania wprowadzone na rynek krajowy.

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w wyniku podpisania umowy realizuje w imieniu Przedsiębiorców obowiązek recyklingu poprzez współpracę z posiadaczami odpadów zajmującymi się selektywną zbiórką oraz recyklingiem.

Na czym polega nasza działalność?
Zobacz film: 

Na czym polega obowiązek recyklingu opakowań?

Obowiązek recyklingu opakowań polega na przetwarzaniu zużytych opakowań na surowce wtórne, które mogą być wykorzystane do produkcji nowych produktów. Jest to ważne ze względu na ochronę środowiska i zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska. W wielu krajach obowiązek recyklingu opakowań wynika z przepisów prawnych i dotyczy zarówno opakowań pochodzących z przemysłu, jak i opakowań zużywanych przez konsumentów. W Polsce przepisy te są regulowane przez Dz.U.2023.160 t.j. W praktyce oznacza to, że producenci i dystrybutorzy muszą zapewnić system recyklingu i utrzymywać określony poziom odzysku surowców. Recykling opakowań ma wiele zalet, w tym zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Ponadto, surowce wtórne, które powstają z recyklingu opakowań, mogą być wykorzystane do produkcji nowych produktów, co przyczynia się do oszczędności energii i redukcji kosztów produkcji.

Jakie są korzyści ze współpracy z Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.?

  • obniżenie kosztów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy (współpraca z organizacją odzysku, to NIŻSZY koszt niż opłata produktowa)
  • przekazanie organizacji odzysku obowiązku sprawozdawczości (sprawozdanie roczne o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań) i odpowiedzialności przed urzędem marszałkowskim w zakresie realizacji obowiązku odzysku i recyklingu
  • przejęcie ustawowego obowiązku edukacji ekologicznej

oraz:

  • doradztwo w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami opakowaniowymi
  • minimalizacja powstających dokumentów – jako pierwsza organizacja odzysku wprowadziliśmy elektroniczny system przesyłania danych
  • miła i fachowa obsługa na każdym etapie współpracy

Doświadczenie i profesjonalizm oraz współpraca z wieloma przedsiębiorstwami i firmami pozyskującymi odpady z rynku powoduje, iż jesteśmy rzetelną i godną zaufania organizacją o stabilnej pozycji na rynku.

Jak realizujemy Twoje obowiązki?

Od momentu zawarcia współpracy nie musisz niczym się martwić. Obowiązek recyklingu opakowań ciąży na każdej firmie, która wprowadza je do obiegu po raz pierwszy. Wszystkie kwestie dokumentacyjne zostaną przez nas odpowiednio sporządzone oraz wysłane do odpowiednich organów, które nadzorują obowiązek recyklingu. Będziemy również do Twojej dyspozycji podczas całego trwania współpracy w zakresie doradztwa dotyczącego prawa ochrony środowiska. Staramy się w jak największym stopniu minimalizować liczbę powstających dokumentów, dlatego właśnie wszystkie dokumenty znajdują się w naszym elektronicznym systemie przesyłania danych. Przejęcie obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych pozwala Ci na oszczędność czasu, który straciłbyś na zajmowanie się recyklingiem odpadów.

Więcej informacji:

Prześlij do nas mail na adres info@ekocykl.org podając w nim:

  1. nr NIP firmy
  2. nr telefonu kontaktowego
  3. Imię i nazwisko

Oddzwonimy do Ciebie z ofertą.