Artykuły prasowe – Rok 2015

Jesteś tutaj:Strona główna/O nas w prasie/Artykuły prasowe – Rok 2015

Logistyka Odzysku, nr 1/2015 (14), s. 76

Magia Recyklingu – magia czy recykling?

Artykuł oświęcony tegorocznym targom POLEKO, podczas których miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. W Miasteczku Ekologicznym firma Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. wspólnie z gościem specjalnym – Konradem Modzelewskim – przygotowała iluzjonistyczny pokaz, który miał nie tylko bawić widzów, lecz także zwiększyć ich świadomość ekologiczną.  Pokaz iluzjonistyczny „Magia Recyklingu” połączył temat odpadów z magią. Był on skierowany do dzieci i młodzieży, ale dorośli również dobrze się bawili, przy okazji zdobywając cenne informacje na temat odpadów, recyklingu i segregacji. Mieli okazję przypomnieć sobie rodzaje odpadów oraz sposób ich segregowania.

***

Logistyka Odzysku, nr 2/2015 (15), s. 54

Logistyka Odzysku, nr 15 (2/2015)Dlaczego warto być firmą odpowiedzialną społecznie?

O tym, jak ważny jest CSR w strategii firmy nie trzeba już nikogo przekonywać. Próby jego wdrożenia podejmują zarówno duże koncerny, dla których jest to może nieco łatwiejsze, jak i firmy mniejsze, często rodzinne, podejmujące liczne działania społecznie odpowiedzialnie, nie zawsze nawet wiedząc, czym jest CSR. Dlaczego warto działać w ten sposób – o zostali zapytani przedstawiciele różnych branż, a wśród nich Jolanta Osiak, Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej z Eko Cykl Organizacji Odzysku Opakowań S.A. Nasz firma wdrożyła w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu zarządzania firmą oraz od wielu lat konsekwentnie ją realizuje.

***

 

Logistyka Odzysku, nr 2/2015 (15), s. 57-63

Logistyka Odzysku, nr 15 (2/2015)Analiza cen surowców wtórnych w Polsce w 2014 roku – sytuacja po zmianie władztwa nad odpadami komunalnymi

Katarzyna Michniewska w swoim artykule wskazuje,  że przeprowadzona doroczna analiza cen surowców wtórnych wskazuje na pewną stabilizację. Szczególnie cieszy fakt, iż przekazanie gminom władztwa nad odpadami w postaci ustawowego upoważnienia do organizowania przetargów nie spowodowało zawirowań na rynkach surowcowych i ich ceny pozostają w miarę stabilne. Rok po zmianie większości ustaw w obszarze gospodarki odpadami sektor ten w końcu mógł złapać lekki oddech. Rosnąca świadomość przedsiębiorców w zakresie licznych obowiązków środowiskowych powoduje coraz większe zaangażowanie w ich realizację. Ma to pozytywny wpływ także na rozwój rynku surowców wtórnych. Pojawia się coraz więcej analiz i raportów opisujących ten rynek, zaległości statystyczne powoli zostają nadrobione. Coraz większa liczba podmiotów zajmujących się handlem i przetwarzaniem surowców wtórnych wskazuje, że jest to rynek przyszłościowy z ogromnym potencjałem, który mimo wielu mankamentów przyciąga coraz to nowych graczy.

***

Logistyka Odzysku, nr 2/2015 (15), s. 66-67 

Logistyka Odzysku, nr 15 (2/2015)The Packaging Waste & Sustainability Forum 2015

W dniach 25 i 26 lutego 2015 roku w Brukseli odbyło się forum The Packaging Waste & Sustainability, w którym udział wzięli przedstawiciele największych organizacji odzysku w Europie i na świecie – a w tym Katarzyna Michniewska z Eko Cykl Organizacji Odzysku Opakowań S.A., która w swoim artykule relacjonuje przebieg forum. Tematem przewodnim tegorocznego zjazdu była gospodarka o obiegu zamkniętym oraz program Unii Europejskiej „Zero odpadów”. Jeśli samą koncepcję można nazwać słuszną i służącą szczytnemu celowi, to parametry i terminy im przypisane zdają się być nierealne w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych (spadająca stale cena ropy naftowej, oddziałująca na ceny surowców).

***

 

Logistyka Odzysku, nr 3/2015 (16), s. 66

I Międzynarodowa Konferencja CSR

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest dla coraz większej liczby przedsiębiorców istotnym elementem strategii biznesowej. Dla większości z nich CSR jest ściśle związany z ochroną środowiska i minimalizowaniem negatywnego wpływu prowadzonej działalności na otoczenie. Jak jednak stworzyć strategię ekologicznego CSR dopasowaną do potrzeb i możliwości danej firmy? Na te pytania odpowiedzieli eksperci i praktycy podczas I Międzynarodowej Konferencji CSR, której sponsorem była firma Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Celem konferencji było wskazanie uczestnikom praktycznych narzędzi w dążeniu do biznesu społecznie odpowiedzialnego ze szczególnym uwzględnieniem ekologicznej odpowiedzialności. Praktycy oraz wybitni naukowcy z dziedziny CSR próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania o potencjał idei CSR w polskich firmach, kierunki rozwoju tej idei oraz korzyści płynące z odpowiedniej strategii.

***

Logistyka Odzysku, nr 4/2015 (17), s. 11

Czas na palety – II Konferencja Paletowa EPAL

W dniach 24-25 września, w Hotelu Warszawianka w Jachrance, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Polski Komitet Narodowy EPAL. Jest to wydarzenie skupiające ekspertów oraz gości branżowych, w tym przedstawicieli użytkowników palet, licencjobiorców, a także świata nauki. Przedstawiciele firmy Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A., prezes zarządu Katarzyna Michniewska oraz Grzegorz Walętrzak, opowiedzieli o obowiązkach, które ciążą na przedsiębiorcach wprowadzających opakowania na rynek. Niestety nie każdy zdaje sobie z nich sprawę, a kary za niestosowanie przepisów są wysokie.

2023-05-11T09:06:31+02:00