Badanie potencjału firm recyklingowych wraz z ich oceną oraz przeglądem zmian, jakie zaszły w sektorze

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Badanie potencjału firm recyklingowych wraz z ich oceną oraz przeglądem zmian, jakie zaszły w sektorze

Mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu prac naukowych nad badaniem potencjału firm recyklingowych wraz z ich oceną oraz przeglądem zmian, jakie zaszły w sektorze po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897).

WYPEŁNIJ ANKIETĘ i odbierz zaproszenie na Konferencję

Ustawodawca wprowadzając rewolucję w podstawowych przepisach dotyczących gospodarki odpadami (w tym przede wszystkim nowelizując wspomnianą wyżej ustawę) ustalił nowy ład funkcjonowania branży. Zmiany, do jakich doszło dotknęły wszystkie podmioty zajmujące się gospodarką odpadami i wywołały dużo kontrowersji. Podstawowym celem nowelizacji było stworzenie systemu, w którym odpady zaprzestaną być kierowane na składowiska, a będą poddawane procesom odzysku.

Jaki jest cel badania?

Po ponad roku, jaki minął od wejścia w życie ustawy, można podjąć się pierwszej gruntownej oceny zmian. Celem badania jest szczegółowe przeanalizowanie funkcjonowania firm recyklingowych w nowych warunkach, jak również wskazanie możliwości i perspektyw rozwoju branży na podstawie Państwa osądów.

Adresatami badania są podmioty gospodarki odpadami z terenu Polski z uwzględnieniem przedsiębiorstw prywatnych (z podziałem na krajowe i zagraniczne) oraz komunalnych. Przedmiot analiz dotyka: zmian, jakie wprowadziła ustawa i ich oceny przez poszczególne firmy, potencjału przetworzenia surowców przez przedsiębiorstwa, perspektyw rozwoju branży, roli firm recyklingowych w gospodarce ogólnopolskiej i lokalnej, współpracy przedsiębiorstw z organizacjami odzysku i wartości rynku surowców wtórnych.

Badanie będzie kompleksowym opracowaniem podsumowującym rewolucję, do jakiej doszło w systemie gospodarki odpadami. Dostarczy wiarygodnego materiału do analizy tych zmian oraz pozwoli łatwiej zaplanować efektywny rozwój branży.

W podziękowaniu zapraszamy na konferencję

Z wynikami badania będą mogli się Państwo zapoznać m. in. poprzez artykuły publikowane w prasie i na stronach www, jak również podczas II Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady (zaplanowanej na wrzesień 2015 roku we Wrocławiu), na którą w ramach podziękowania za wypełnienie ankiety i pomoc w badaniach, chcielibyśmy zaprosić każdego z uczestników badania.

2023-12-01T11:29:35+01:00