CEMEX – akcja edukacyjna

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT Usługa 2015/CEMEX – akcja edukacyjna

CEMEX akcja edukacyjna 1Firma CEMEX Sp. z. o.o. Zakład Cementownia Rudniki wdrożyła zakrojone na szeroką skalę działania segregacji odpadów „u źródła” z równolegle przeprowadzoną akcją informacyjną i kampanią edukacyjną wśród pracowników oraz podwykonawców współpracujących z zakładem, dotyczącą segregowania odpadów w wydzieleniem z odpadów zmieszanych odpadów „czystych” opakowaniowych. Akcja objęła swoim zasięgiem zarówno część produkcyjną jak i administracyjną firmy.

Mottem przedsięwzięcia jest przekonanie firmy że:

Recykling odgrywa kluczową rolę w działaniach na rzecz środowiska, pozwalając odpadom wielokrotnie zyskiwać nowe życie. Powinniśmy zacząć postrzegać odpady jako cenny materiał.

Zadaniem recyklingu jest umożliwienie takiego wykorzystania odpadów, aby mogły one posłużyć ponownie jako materiał w produkcji. Dzięki temu ograniczamy wykorzystanie surowców naturalnych oraz emisję dwutlenku węgla. Recykling pomaga również ograniczyć liczbę odpadów trafiających na składowiska.

Powinniśmy postrzegać odpady jako materiał, z którego powstają nowe produkty i który może być wielokrotnie wykorzystywany. Poprzez odpowiedzialne gospodarowanie odpadami chronimy środowisko. Jest to wyzwaniem zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców .

Na terenie przedsiębiorstwa w tym na wydziałach produkcyjnych i we wszystkich budynkach administracji zakładu zostały rozmieszone kontenery z oznakowaniem co do przeznaczenia jaki rodzaj odpadów ma być gromadzony.

Już czteromiesięczny czas trwania akcji przyniósł nadspodziewane efekty: wysegregowaliśmy ponad 50% odpadów opakowaniowych z ilości odpadów zmieszanych.

Zakład z dumą odnosi się do pozyskanych efektów proekologicznych które podnoszą świadomość ekologiczną i odpowiedzialność społeczną jego pracowników i współpracowników.

Dzięki temu ostatecznie możliwe stało się osiągnięcie jednocześnie dwóch tak istotnych celów przyświecających idei równoważonego rozwoju:

– recyklingu jako wyższego stopnia hierarchii gospodarowania odpadami,
– ekonomicznego przynoszącego konkretny zysk przedsiębiorcy.

CEMEX akcja edukacyjna 2
2017-11-21T11:05:00+01:00