COBRO – Instytut Badawczy Opakowań Patronem VII Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Opakowania

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności, Aktualności VII KLO - opakowania/COBRO – Instytut Badawczy Opakowań Patronem VII Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Opakowania

Patronat nad VII edycją Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Opakowania sprawuje COBRO – Instytut Badawczy Opakowań.

Patroni III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady -4COBRO jest państwowym instytutem badawczym, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Przedmiotem podstawowej działalności jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie opakowalnictwa, przystosowanie wyników tych prac do potrzeb praktyki oraz ich wdrażanie w podmiotach przemysłowych oraz innych organizacjach.

Misją COBRO jest zaspokajanie potrzeb badawczo-rozwojowych, innowacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych, podmiotów działających na rzecz projektowania, produkcji, dystrybucji, użytkowania materiałów opakowaniowych i opakowań, a także instytucji, organizacji gospodarczych, organów administracji państwowej i samorządowej, zainteresowanych tą problematyką.

 

2023-12-01T11:16:57+01:00