Conkret sp.j. Trejderowscy Z.R. – Zbiórka i recykling odpadów z tworzyw sztucznych – produkcja foli polietylenowej

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT Usługa 2018/Conkret sp.j. Trejderowscy Z.R. – Zbiórka i recykling odpadów z tworzyw sztucznych – produkcja foli polietylenowej

PRZEDSIĘBIORCA: Conkret sp.j. Trejderowscy Z.R.

NAZWA ZGŁASZANEJ USŁUGI:  Zbiórka i recykling odpadów z tworzyw sztucznych – produkcja foli polietylenowej

Firma Conkret Sp. J. funkcjonuje od 1990 r., a recykling odpadów z tworzyw sztucznych prowadzi od roku 1996. Od początku działalności Conkret zajmuje się produkcją i konfekcją folii polietylenowej.

Conkret posiada od 2004 roku wdrożony i stosowany w praktyce Zintegrowany System Zarządzania, pozwalający na produkcję i sprzedaż wyrobów o powtarzalnej i gwarantowanej jakości z jednoczesną strategią minimalizowania negatywnych wpływów prowadzonej działalności na środowisko.

Firma ma na uwadze stale wzrastającą ilością surowców wtórnych i odpadów tworzyw sztucznych, trafiających do pojemników na odpady opakowaniowe i ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Permanentnie zwiększa możliwości przerobowe, dążąc do odzyskiwania jak największych ilości odpadów tworzyw sztucznych. W wyniku tej działalności poddajemy procesowi recyklingu ponad 20 milionów kilogramów odpadów tworzyw sztucznych rocznie.

W 2018 r. Conkret przystąpiła do realizacji projektu ,,Wdrożenia innowacyjnej technologii ACP do produkcji polietylenu z odpadów prokonksumenckich’’. Rewolucyjna technologia ma na celu możliwość uzyskania z odpadów pokonsumenckich regranulatu o właściwościach podobnych, lub zbliżonych do produktu pierwotnego.

Sam proces technologiczny jest zbliżony do technologii dostępnej dotychczas – odpady należy posortować, umyć i poddać dokładnemu osuszeniu, jednak firma Conkret rozszerzyła cały proces o dwa dodatkowe elementy zawierające się w zastosowaniu specjalnych środków chemicznych, mających finalnie doprowadzić do tego, że materiał, który zostanie uzyskany będzie zbliżony do surowców oryginalnych.

 

Zasady konkursu

Eko-Hit Produkt

Eko-Hit Usługa

Eko-Hit Gmina Zasobooszczędna

 

 

2023-12-01T11:20:32+01:00