Dr hab. inż. Tadeusz Pająk prelegentem podczas III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności, Aktualności III KLO - odpady/Dr hab. inż. Tadeusz Pająk prelegentem podczas III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady

Dr hab. inż. Tadeusz Pająk poprowadzi prelekcję na temat ,,Plany dla Polski w zakresie termicznego przekształcania odpadów komunalnych”.

Dr hab. inż. Tadeusz Pająk prelegentem podczas III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – OdpadyDr hab. inż. Tadeusz Pająk,
Eur Ing, prof. nadzw. AGH,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dyscyplinie inżynieria środowiska, od ponad 20 lat specjalizujący się w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji oraz oddziaływania na środowisko instalacji termicznego przekształcania odpadów, szczególnie odpadów komunalnych i osadów ściekowych.

Autor ponad 200 krajowych i zagranicznych publikacji w tym zakresie, opiekun naukowy corocznych seryjnych międzynarodowych konferencji w zakresie tematyki termicznego przekształcania odpadów (od 1997), konsultant przebiegu budowy pierwszej w Polsce spalarni odpadów komunalnych w Warszawie (1997-2001), ekspert NFOŚiGW oraz MŚ podczas etapu zrealizowanych w kraju (2010-2014) projektów budowy tego rodzaju zakładów, członek wielu kadencji Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2002 do chwili obecnej) oraz obecnej kadencji Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

2023-12-01T11:26:08+01:00