Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego – edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT GMINA ZASOBOOSZCZEDNA 2018/Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego – edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

PRZEDSIĘBIORCA: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego

NAZWA ZGŁASZANEGO PROJEKTU: Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – kampanie edukacyjno-informacyjne, publikacje, warsztaty i konkursy

W 2018 roku Związek zorganizował przedsięwzięcie edukacyjne, w ramach którego przeprowadzone zostały następujące działania:

 Turnieje odpadowe – to forma edukacji ekologicznej połączona z aktywnością fizyczną. Poprzez uczestnictwo w konkurencjach sportowych, w których odpady służyły jako rekwizyty oraz w quizie uczniowie uczyli się jak prawidłowo segregować odpady. Zrealizowane zostały 3 turnieje odpadowe w których wzięło udział 224 dzieci

Kampania edukacyjna „Od segregacji nie planuj wakacji” – wakacyjne zbiórki elektrododpadów w miejscowościach letniskowych położonych na terenie KZGRL – Brenno i Cichowo. Osoby odwiedzające stoisko KZGRL mogły otrzymać roślinę w zamian za elektroodpady i odpady wielkogabarytowe

Kampania edukacyjna „Zrób krok w stronę PSZOK” – kampania zorganizowana przez Związek po raz pierwszy. Na potrzeby kampanii powstały broszury edukacyjne oraz wieloformatowa gra edukacyjna. Pracownicy KZGRL przygotowywali stanowisko edukacyjne gdzie prowadzona była edukacja ekologiczna poprzez konkursy – grę wieloformatową, oraz testy wiedzy, a także bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami. W ramach konkursów można było wygrać ekologiczne nagrody rzeczowe w postaci: zgniatarek, toreb wielorazowych, kubków termicznych oraz drobnych materiałów edukacyjno-promocyjnych. W 2018 roku organizowanych zostało 5 spotkań z cyklu „Zrób krok w stronę PSZOK”, które odbyły się w następujących miejscowościach: Śmigiel, Rawicz, Pogorzela, Poniec, Leszno.

Akcja „Zgniataj opakowania” – promując zgniatanie opakowań, które przyczynia się do zmniejszenia objętości odbieranych odpadów przeprowadzona została akcja edukacyjna polegająca na przekazaniu zarządcom nieruchomości wielorodzinnych naklejek na żółte pojemniki zachęcających do zgniatania odpadów z tworzyw sztucznych  – wyprodukowano 1700 szt. naklejek

Kampania bilbordowa – to przedsięwzięcie realizowane przez Związek po raz drugi. „NIE MARNUJ – SEGREGUJ” – to hasło przewodnie  kampanii, które widniało na: bilbordach, plakatach we wiatach przystankowych oraz przekazane zostały do Urzędów Gmin Członkowskich. Łącznie na terenie Związku zawisło 100 plakatów, 45 bilbordów. Ponadto przez okres 1 miesiąca

włączonych do kampanii zostało 8 autobusów komunikacji miejskiej na których widniały grafiki i hasła zachęcające do segregacji odpadów

Akcja kompost za odpady – głównymi celami akcji było propagowanie działalności proekologicznej  wśród społeczności lokalnej oraz kreowanie prawidłowych podstaw w zakresie gospodarowania odpadami. Odbyła się ona w miesiącach letnich (czerwiec – wrzesień 2018r) Każda osoba, która oddała 5 kg odpadów w postaci makulatury, opakowań PET, metalu lub 10 kg szkła uczestnik otrzymywał worek kompostu

Poza wyżej wymienionymi przedsięwzięciami, Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego prowadził również inne działania edukacyjne kierowane do wszystkich mieszkańców regionu. Działania informacyjno i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych zrealizowaliśmy m. in. wśród członków Stowarzyszenia Chorych na Choroby Reumat (luty 2018), podczas Dnia Dziecka na Lotnisku w Lesznie (czerwiec 2018), podczas Dni Bojanowa (czerwiec 2018), podczas Aktywnego Obywatelskiego Leszna, a także wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Pakosławiu – 19.09.2018 r. gdzie dla 240 uczniów przeprowadzono zajęcia z zakresu gospodarki odpadami w ramach EKO DNIA w Pakosławiu z okazji Sprzątania Świata.

Wszystkie nasze działania edukacyjno – informacyjne ukierunkowujemy tak, aby dotrzeć do jak największej liczby osób. Mając świadomość konieczności wykorzystywania różnych metod i narzędzi edukacyjnych, do mieszkańców docieramy również poprzez media lokalne (prasa, telewizja, radio) oraz media społecznościowe.

Zasady konkursu

Eko-Hit Produkt

Eko-Hit Usługa

Eko-Hit Gmina Zasobooszczędna

 

2023-12-01T13:19:16+01:00