EKON – Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT Usługa 2016/EKON – Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska

Stowarzyszenie Ekon

W nazwie Stowarzyszenia Ekon zawarte jest określenie celu: praca dla środowiska. Główna działalność ukierunkowana jest na budowanie właściwych stosunków pomiędzy człowiekiem a jego naturalnym otoczeniem. Odbywa się to przez racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i przywracanie elementów przyrody do stanu właściwego (recykling), przeciwdziałanie zanieczyszczeniom (zbiórka i segregacja odpadów), kształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie (edukacja).

EKON-Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska

EKON – www.ekon.org.pl

2018-03-15T09:51:55+01:00