Formularz zgłoszeniowy – XIV Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku

Jesteś tutaj:Strona główna/Formularz zgłoszeniowy – XIV Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku
Formularz zgłoszeniowy – XIV Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku 2024-05-21T14:16:15+02:00

  Formularz zgłoszeniowy na udział w XIV Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku

  udział w konferencji oraz gali wieczornej - 16.09.2024 r. w cenie 1 200 PLN netto za osobę
  udział wyłącznie w części merytorycznej konferencji w godzinach 11:00 - 17:30 (bez gali wieczornej) - 16.09.2024 r. w cenie 850 PLN netto za osobę


  Pełna nazwa firmy (wymagane)
  Adres firmy (wymagane)
  Telefon kontaktowy (wymagane)
  NIP
  Telefon kontaktowy

  Osoba do kontaktu
  Adres korespondencyjny

  Koszty i warunki uczestnictwa

  Podana cena nie zawiera podatku VAT.

  WARUNKI UCZESTNICTWA:
  Po otrzymaniu zgłoszenia w terminie 2 dni roboczych otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail fakturę proforma z numerem rachunku bankowego, na który należy wpłacić należność nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem konferencji. Właściwa faktura zostanie wystawiona i przesłana na wskazany adres e-mail po dokonaniu wpłaty. Tytuł przelewu: numer faktury proforma.

  Nieuregulowanie faktury proforma JEST równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.

  W przypadku uregulowania faktury proforma przed terminem konferencji:
  - rezygnacja z konferencji do 7 dni roboczych powoduje obciążenie firmy kosztem rezerwacji miejsca w wysokości 50% wpłaconej kwoty,
  - rezygnacja z konferencji później niż 7 dni roboczych powoduje utratę całej wpłaconej kwoty.

  Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie, że zostali Państwo zapisani na konferencję. Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu konferencji w przypadku niezebrania się odpowiedniej grupy osób chętnych w danym terminie.

  Zleceniobiorca przy realizacji usługi przetwarza dane osobowe Zamawiającego wskazane powyżej, niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany oraz rozwiązania usługi. Zamawiający wyłącznie w celu i na potrzeby realizacji usługi powierza dane osobowe osób upoważnionych do zamówienia i realizacji usługi w jego imieniu, a w szczególności: nazwisko i imię, adres email, nr telefonu, adres korespondencyjny. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek przyjęcia zgłoszenia. Niepodanie tych danych uniemożliwia należyte wykonywanie usługi. Czynności przetwarzania danych osobowych udostępnionych i powierzonych przez Zamawiającego obejmują ich przechowywanie, dostęp, edycję, archiwizację, usuwanie. Przetwarzanie danych i czynności przetwarzania danych powierzonych następuje na czas realizacji usługi, a ich przechowywania na okres 6 lat od daty szkolenia.
  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia w zakresie przewidzianym prawem, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zleceniobiorca przetwarza powierzone i udostępnione mu dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji usługi, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

  Warunki_uczestnictwa (wymagane)
  Akceptuję warunki uczestnictwa

  VAT (wymagane)
  Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i zgadzam się na wystawienie faktury przez firmę Project Zero Waste Sp. z o.o. bez podpisu odbiorcy