Gospodarka odpadami – informacja nt. ważności decyzji

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Gospodarka odpadami – informacja nt. ważności decyzji

Przypominamy, że z dniem 23 stycznia 2016 r. tracą ważność decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 232 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) z dniem 23 stycznia 2016 r. tracą ważność następujące zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów
  • zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów
  • decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Do 22 stycznia 2016 r. (włącznie) posiadacze decyzji wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach powinni uzyskać nowe decyzje z zakresu gospodarowania odpadami. Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają w tym terminie odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa – bez wymaganego zezwolenia.

Posiadacze decyzji administracyjnych wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach powinni niezwłocznie złożyć wnioski o wydanie nowych decyzji z zakresu gospodarowania odpadami.

2018-02-01T11:23:54+01:00