Informacja o danych osobowych

Jesteś tutaj:Strona główna/Informacja o danych osobowych
Informacja o danych osobowych 2023-05-11T07:54:19+02:00

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A., z siedzibą we Wrocławiu, ul. B. Krzywoustego 82-86, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000135250, NIP 895-17-79-211, REGON 932832615.
 2. Kontakt do Administratora, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną to: praca@ekocykl.org
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres aktualnej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Zgoda

 1. W przypadku chęci udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym organizowanym przez Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. prosimy o dołączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacyjnego”

 1. W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. prosimy dodatkowo o dołączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”

 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016))