Konferencja w 2011 r.

Jesteś tutaj:Strona główna/Konferencja w 2011 r.
Konferencja w 2011 r. 2017-11-29T12:27:47+01:00

I edycja Konferencji Logistyka Odzysku

W dniach 17-18 marca 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Logistyka Odzysku 2011”, pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Prezydenta Miasta st. Warszawy, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Szkoły Głównej Handlowej. Konferencja zgromadziła 120 uczestników.

Tematem przewodnim była “Zrównoważona gospodarka odpadami w łańcuchu dostaw”.

Organizatorem konferencji była firma Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A., która od 9 lat aktywnie angażuje się w edukację ekologiczną społeczeństwa oraz współtworzenie krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Opiekę merytoryczną nad konferencją objęła prof. ndzw. dr hab. Halina Brdulak – Kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Logistyki SGH w Warszawie.

Odpowiednie zarządzanie łańcuchem dostaw ma kluczowe znaczenie dla jego wyników finansowych, wpływa również na stan środowiska naturalnego. Konferencja miała na celu wskazanie możliwości i sposobów, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą realizować swoje cele biznesowe, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska .

Konferencja złożona była z 16 wykładów specjalistów i praktyków posiadających bogatą wiedzę z szeroko rozumianej gospodarki odpadami, logistyki odzysku oraz zarządzania środowiskowego. Atutem była obecność prelegentów reprezentujących ważne, państwowe instytucje – Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, GDOŚ. Tematy poruszane podczas wystąpień pokazywały rozmaite aspekty logistyki odzysku w 6 blokach tematycznych – społeczeństwo recyklingu, krajowy system recyklingu, informatyczne wsparcie krajowych sieci dostaw, nowe trendy w logistyce, kierunki zmian w gospodarce odpadami oraz odpowiedzialność społeczna w biznesie.

Tak szerokie ujęcie tematu zapewniło kompleksowe uzupełnienie wiedzy uczestników oraz uświadomienie korzyści płynących ze stosowania zrównoważonych rozwiązań w łańcuchu dostaw.

Fotorelacja z I edycji Konferencji Logistyka Odzysku:

I Konferencja Logistyki Odzysku Żakowska I Konferencja Logistyki Odzysku Zdanowska I Konferencja Logistyki Odzysku Wybacz I Konferencja Logistyki Odzysku Świątek I Konferencja Logistyki Odzysku I Konferencja Logistyki Odzysku I Konferencja Logistyki Odzysku I Konferencja Logistyki Odzysku I Konferencja Logistyki Odzysku I Konferencja Logistyki Odzysku I Konferencja Logistyki Odzysku I Konferencja Logistyki Odzysku I Konferencja Logistyki Odzysku I Konferencja Logistyki Odzysku I Konferencja Logistyki Odzysku I Konferencja Logistyki Odzysku I Konferencja Logistyki Odzysku I Konferencja Logistyki Odzysku I Konferencja Logistyki Odzysku I Konferencja Logistyki Odzysku I Konferencja Logistyki Odzysku Adamczyk