Logistyka Odzysku – Odpady

Jesteś tutaj:Strona główna/Konferencje/Logistyka Odzysku – Odpady
Logistyka Odzysku – Odpady 2018-04-03T09:00:23+00:00

Główne cele III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady

Celem III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady jest:

 • umożliwienie wymiany poglądów wśród zwolenników oraz przeciwników gospodarowania odpadami poprzez ich termiczne przekształcanie,
 • zapoznanie uczestników z historią oraz znaczeniem termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce i na świecie,
 • przedstawienie ekologicznych, prawnych i ekonomicznych aspektów termicznego przekształcania odpadów,
 • przedstawienie nowych trendów i kierunków, stosowanych technologii oraz najlepszych praktyk w zakresie termicznego przekształcania odpadów.

Ponadto:

 • zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami,
 • przedstawienie najczęstszych problemów w interpretacji przepisów wraz ze wskazaniem możliwie najlepszych rozwiązań,
 • wskazanie głównych nieprawidłowości popełnianych w gospodarowaniu odpadami,
 • przedstawienie najczęstszych zaleceń pokontrolnych wraz z możliwością ich realizacji.

III Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku – Odpady skierowana jest do:

 • przedsiębiorców wytwarzający odpady, wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • przedsiębiorców, organizacji i instytucji z branży powiązanej z gospodarką odpadami,
 • przedstawicieli administracji publicznej,
 • przedstawicieli uczelni wyższych i instytutów, studentów.

Podczas konferencji odpowiedzi na nurtujące ich pytania znajdą:

 • przedsiębiorcy, którzy chcą być na bieżąco w przepisach dotyczących gospodarki odpadami – chcą znać najnowsze oraz planowane zmiany w przepisach,
 • przedsiębiorcy, którzy chcą upewnić się co do prawidłowości składanych sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami,
 • przedsiębiorcy, którzy chcą wiedzieć czego można spodziewać się podczas kontroli organów ochrony środowiska, jakie są najczęstsze nieprawidłowości w realizacji obowiązków z zakresu gospodarowania odpadami oraz jak zrealizować zalecenia pokontrolne,
 • przedsiębiorcy zaangażowani w gospodarkę odpadami – zajmujący się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów oraz pragnący poznać najnowsze trendy i kierunki rozwoju w tym zakresie.

Sponsor:

TIRU sponsorem III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku - Odpady

Patron Honorowy:

 

Patron honorowy konferencji Logistyka Odzysku - Odpady

Patroni:

Patroni III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady-2

Patroni III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady -3

Patroni III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady -4

Patron Konferencji Akademia Leona Koźmińskiego

Patroni Krajowe Forum Zakładów Oczyszczania Miast

Patroni Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

Patroni medialni:

Patroni Medialni III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady -2

Patroni Medialni III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady -3

Patroni Medialni III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady 4

Magazyn Gospodarka Odpadami Patronem Medialnym III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Odpady