Formularz zgłoszeniowy

Jesteś tutaj:Strona główna/Konferencje/Logistyka Odzysku - Odpady/Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy 2017-07-04T14:14:55+00:00

Zgłaszam udział w III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku - Odpady:

KOD RABATOWY

Dołącz skan legitymacji studenckiej:

*wymagana odpowiednia ilość uczestników.

Imię i nazwisko osoby uczestniczącej w Konferencji:

Stanowisko:

Pełna nazwa Firmy:

NIP:

REGON:

Adres Firmy:

Telefon kontaktowy:

Fax:

Osoba do kontaktu:

Adres e-mail:

Adres korespondencyjny:

Skąd dowiedzieli się Państwo o konferencji?

Warunki uczestnictwa

Po wysłaniu zgłoszenia w terminie 2 dni roboczych otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail fakturę proforma z numerem rachunku bankowego, na który należy wpłacić należność niezwłocznie po wysłaniu niniejszego zgłoszenia, lecz nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem konferencji. Właściwa faktura zostanie wystawiona i przesłana po dokonaniu wpłaty.
Tytuł przelewu: numer faktury proforma. Nieuregulowanie faktury proforma NIE JEST równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji. W terminie do 7 dni po terminie konferencji Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę. W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji w terminie późniejszym niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia konferencji lub w przypadku nieprzybycia uczestnika na konferencję, bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata za konferencję w pełnej wysokości. Zamawiający wyraża zgodę na poniesienie ww. kosztów. W przypadku uregulowania faktury proforma przed terminem konferencji:
• rezygnacja z konferencji do 30 dni roboczych powoduje obciążenie firmy kosztem rezerwacji miejsca w wysokości 50% wpłaconej kwoty,
• rezygnacja z konferencji później niż 30 dni roboczych powoduje utratę całej wpłaconej kwoty.
Rezygnacja musi być złożona w formie pisemnej. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie, że zostali Państwo zapisani na konferencję. Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu lub odwołania konferencji w przypadku niezebrania się odpowiedniej grupy osób chętnych.

Akceptuję powyższe warunki uczestnictwa.

Newsletter Logistyki Odzysku

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką LOGISTYKI ODZYSKU zapraszamy do subskrypcji newslettera poświęconego tej tematyce. Wydawcą newslettera jest współorganizator Konferencji, firma M&M Consulting, zajmująca się doradztwem w zakresie ochrony środowiska, wydawca m.in. czasopisma Logistyka Odzysku.