Organizator

Jesteś tutaj:Strona główna/Konkurs PES/Zasady konkursu/Organizator
Organizator 2017-11-09T13:01:21+01:00

Organizatorem konkursu Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo jest firma Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. posiada wieloletnie doświadczeniu w branży gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Powstała w 2002 roku, jako jedna z pierwszych organizacji odzysku na polskim rynku. Podstawową działalnością organizacji jest przejmowanie obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych od przedsiębiorców, którzy wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach. Firma prowadzi także szkolenia i audyty.

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zawsze prezentowała szczere oddanie tematyce ekologicznej. Dlatego też działalność firmy często wybiega ponad ustawowe wymogi. Przykładem na to może być inicjatywa zorganizowania Konferencji Logistyka Odzysku, której celem jest wymiana doświadczeń przedsiębiorców na temat roli logistyki w generowaniu w sieciach dostaw wartości dodanej z procesów gospodarki odpadami. Kolejnym przykładem jest konkurs Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo, który propaguje działania przedsiębiorców dbających o efektywne wykorzystanie surowców wtórnych i redukcję zużycia zasobów naturalnych. Kolejnym krokiem, mającym zwrócić uwagę na istotę recyklingu i konieczność jego dynamicznego rozwoju było powołanie do życia Fundacji Korporacyjnej Rozwoju Społeczeństwa Ekologicznego Eko Cykl. Priorytetem Fundacji jest prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska, m.in. na temat selektywnej zbiórki odpadów, a także realizowanie działalności charytatywnej i pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej.