Magazyn wysyłkowy – co warto wiedzieć o odpadach w mniej tradycyjnym handlu?

Jesteś tutaj:Strona główna/Blog, Wszystkie wpisy/Magazyn wysyłkowy – co warto wiedzieć o odpadach w mniej tradycyjnym handlu?

Przedsiębiorca sprzedający przez Internet – nawet jeśli zleca wysyłkę magazynowi – nie jest zwolniony z obowiązków związanych z wprowadzaniem na rynek opakowań. Za część odpowiada sprzedawca, a za część firma magazynowa. Przepisy prawne nie zawsze regulują wszystkie życiowe sytuacje. O zawiłościach obowiązków związanych z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w logistyce magazynowej będą dyskutować uczestnicy debaty w trakcie XIV Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku.

Debatę poprowadzi Błażej Fidziński, Zastępca Dyrektor Działu Zrównoważonego Rozwoju Project Zero Waste Sp. z o.o.

Sprzedaż wysyłkowa, czyli opakowanie w opakowaniu

Jeśli przesyłki wysyłane są przez magazyn, to właśnie tam powstaje temat wprowadzania opakowań na rynek.. Jednak to nie firma magazynowa jest w myśl przepisów podmiotem wprowadzającym produkty w opakowaniach. Na ogół jest nim sprzedawca, który korzysta z usług magazynu. A kartony, palety, folia i inne materiały zużywane przez sam magazyn? W tym przypadku odpowiedzialność może leżeć po stronie wprowadzającego lub magazynu.

To tylko pierwszy z brzegu przykład, który pokazuje, że w e-commerce temat odpadów opakowaniowych może byćnieco bardziej skomplikowany niż w handlu stacjonarnym. A co z odbiorem odpadów i recyklingiem? Tu też mogą wystąpić zawirowania, na przykład wtedy, kiedy magazyn dostanie zlecenie na recykling towarów będących własnością sprzedawcy.

W debacie wezmą udział przedstawiciele firm prowadzących usługi uczestniczące w tym procesie. Biznesowe doświadczenia panelistów pozwolą lepiej poznać praktyczne wyzwania, na które można się natknąć i rozwiązania, jakie warto zastosować.

Partnerstwo i przezorność 

Współpraca trzech stron: sprzedawca + magazyn + firma odpadowa to partnerstwo, w którym od działań jednego może zależeć to, czy pozostałe będą spełniać wymogi formalne. Przykłady? Firma sprzedająca powinna ewidencjonować opakowania, które wprowadziła na rynek, uiścić opłatę i mieć aktualne wpisy do Bazy Danych o Odpadach (BDO). Jednak paczki powstają w magazynie. Od wzajemnej współpracy zależy, czy te opakowania będą odpowiednio ewidencjonowane.  A co z odpadami w magazynie? Podmiot prowadzący magazyn musi pamiętać, że odpady w nim powstające nie są odpadami komunalnymi i trzeba je ewidencjonować poprzez BDO. Jak dobrze współpracować z firmami odpadowymi? Poprzez prawidłową segregację. Odpady z magazynu to zwykle surowce wtórme: kartony, drewniane palety, czy folia Jeśli zostaną zebrane selektywnie zostaną poddane recyklingowi

W takiej współpracy mogą się zdarzyć sytuacje zaskakujące albo trudne. Co na przykład wtedy, kiedy sprzedawca zleci magazynowi utylizację towaru, który uległ uszkodzeniu albo się przeterminował? Sprawa jest teoretycznie prosta: firma magazynowa dostarcza towar do recyklera, wystawia kartę przekazania odpadów i przekazuje dokumentację do klienta, który pokrywa koszty. Tylko co wtedy, kiedy np. do zutylizowania jest nietypowy materiał i trudno znaleźć specjalistyczną firmę recyklingową? Taka i inne sytuacje mogą powodować konflikty między stronami umowy. Poza tym wszystkie te poszczególne firmy podlegają kontrolom i obowiązkom urzędowym, w których wykonywaniu mogą się wzajemnie wspierać.

Czego się dowiemy od uczestników debaty?

Doświadczone firmy znalazły się w niejednej skomplikowanej sytuacji, z której udało im się wyjść zwycięsko. Liczymy na to, że ich przedstawiciele podzielą się swoją praktyczną wiedzą, podadzą przykłady sytuacji z przeszłości i opowiedzą o zaletach i wadach poszczególnych rozwiązań biznesowych i administracyjnych. A wszystko to podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku.

2024-06-20T14:20:30+02:00