Niczuk Metall – całokształt działań proekologicznych

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT Usługa 2016/Niczuk Metall – całokształt działań proekologicznych

Działania proekologiczne firmy Niczuk Metall

Podstawową zasadą firmy Niczuk Metall-Pl jest redukowanie wielkości odpadów wytwarzanych „u źródła”. Jest to osiągane za pomocą optymalizacji procesów produkcyjnych ograniczających ilość odpadów poprodukcyjnych oraz szczegółową ich selekcję. Znaczna część odpadów generowanych w firmie wykorzystywana jest jako surowce wtórne. Wśród nich są głównie: złom metalowy, makulatura, odpady tworzyw sztucznych oraz przepracowane oleje. Oprócz tego, każde pomieszczenie biurowe wyposażone jest w komplet pojemników do segregacji odpadów, z których regularnie korzysta świadomy ekologicznie personel firmy.

Niczuk Metall całokształt działań proekologicznych

Procesy produkcyjne są stale automatyzowane, co oznacza, iż ten sam produkt można wytworzyć w krótszym czasie, zużywając mniej energii i eksploatując maszyny w mniejszym stopniu. Wiąże się to ściśle z minimalizowaniem zużycia materiałów eksploatacyjnych takich jak smary, oleje i inne płyny, a co za tym idzie, ograniczeniem odpadów produkcyjnych.

Dodatkowo, aby wszystkie miejsca pracy były dobrze zorganizowane i uporządkowane w firmie wprowadzono zasadę 5S. Polega ona na etapowym wdrożeniu elementów takich jak: selekcja/sortowanie, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina/samodoskonalenie. Korzyści z zastosowania takiego sposobu postępowania przez pracowników są wymierne. Dotyczą one m.in. jakości wyrobu (zmniejszenie ilości problemów jakościowych, wyeliminowanie źródeł powstawania zanieczyszczeń, redukcja niepotrzebnych odpadów, zapasów, zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Niczuk Metall – www.niczuk.pl

2023-12-11T10:32:56+01:00