Nowy wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Nowy wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016

Prezentujemy nowy wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016, wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U. 2016 poz. 182).

Nowy wzór sprawozdania obowiązuje od 17 lutego 2016 r. Oznacza to, iż sprawozdanie dotyczące roku 2015 złożymy do dnia 15 marca 2016 r. już na nowym wzorze!

Prezentujemy także wypowiedź naszego specjalisty na temat nowego wzoru sprawozdania. Aby zobczyć, proszę kliknąć poniżej:

Sprawozdania składa się z następujących elementów:

 • Masa wytworzonych opakowań
 • Masa przywiezionych z zagranicy opakowań
 • Masa wywiezionych za granicę opakowań
 • Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
 • Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów po opakowaniach wielomateriałowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach.Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu środki niebezpieczne, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach.
 • Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu środki niebezpieczne, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów po tych opakowaniach oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach.
 • Informacje o masie i rodzaju odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu w spalarniach i współspalarniach odpadów z odzyskiem energii.
 • Informacje o wysokości należnej opłaty produktowej.
 • Informacja o sposobie wykonania przez wprowadzającego w opakowaniach obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i poniesione na ten cel koszt.
 • Informacja o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i poniesione na ten cel koszty.
 • Sprawozdanie to zastąpi dotychczasowe sprawozdania OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3 oraz OŚ-OP1.

 

2023-12-01T10:54:31+01:00