Opłata produktowa

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Opłata produktowa

Minister Środowiska wydał dwa nowe rozporządzenia dotyczące ustawy o opłacie produktowej, które weszły w życie 1 stycznia 2011 r., zastępując poprzednie rozporządzenia dotyczące tego samego tematu:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1774) – zawierający stawki opłaty produktowej.
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775) – zawierający wzór sprawozdania oś-op1.
    Rozporządzenia te niezbędne są do obliczenia opłaty produktowej oraz do sporządzenia sprawozdania OŚ-OP1.

Rozporządzenia są dostępne w zakładce BAZA WIEDZY/ Akty prawne.

Zachęcamy do zapoznania się.

2018-02-19T14:25:26+01:00