OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. – Ekoprojektowanie zakładu produkcyjnego

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT Usługa 2018/OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. – Ekoprojektowanie zakładu produkcyjnego

PRZEDSIĘBIORCA: OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny – wyroby mięsne OSTRÓDA

NAZWA ZGŁASZANEGO PRODUKTU: Ekoprojektowanie zakładu produkcyjnego

Firma OSI działając w duchu zrównoważonego rozwoju podczas budowy zakładu produkcyjnego w Górce/k. Ostródy dążyła do tego, aby projektowany budynek był obiektem przyjaznym środowisku, minimalizującym zużycie surowców naturalnych, wpisującym się w tematykę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wprowadzając w swojej działalności zasady gospodarki o obiegu zamkniętym OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. skupia się przede wszystkim na:

– prowadzeniu zrównoważonej gospodarki wodnej, czyli stosowaniu rozwiązań optymalizujących zużycie wody,

– działalności minimalizującej wykorzystanie energii,

– korzystaniu z budynku przemysłowego, który minimalnie wpływa na środowisko naturalne i oszczędza zasoby naturalne,

– racjonalnym gospodarowaniu odpadami,

– szkolenie pracowników w zakresie segregacji odpadów,

– prowadzenie edukacji w lokalnych szkołach pod hasłem: „Drugie życie odpadów”.

Budynek zakładu produkcyjnego w Górce otrzymał jako pierwszy zakład przemysłowy w naszym kraju certyfikat LEED GOLD.

Zakład jest certyfikowany na zgodność z normą ISO 14001 oraz zarejestrowany w systemie EMAS.

Prowadzone są cykliczne pomiary efektywności wskaźników środowiskowych, które są podawane do publicznej wiadomości poprzez Deklarację Środowiskową EMAS. Co roku realizowane są różnorodne projekty cały czas poprawiające wskaźniki środowiskowe – np. minimalizowana jest waga lub wielkość opakowań, redukowana jest ilość określonych rodzajów odpadów, prowadzi się działania

zmniejszające zużycie energii, odpad mięsny jest przekazywany w celu skarmiania zwierząt w lokalnym schronisku oraz jako surowiec produkcji karmy dla zwierząt.

Rozwiązania w Firmie OSI są związane z ekoprojektowaniem.

Jak wspomniano powyżej budynek otrzymał certyfikat LEED GOLD a szereg dodatkowych rozwiązań zastosowanych w budynku wpisuje się w myśl gospodarki o obiegu zamkniętym minimalizując negatywny wpływ zakładu na środowisko naturalne:

– System Monitorowania Budynku, aby efektywnie zarządzać procesami zachodzącymi w budynku. System pozwala na prowadzenie monitoringu zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, zimnej i ciepłej wody, gazu, sprężonego powietrza oraz temperatury. Dodatkowo prowadzony jest monitoring instalacji detekcji wycieku gazów (metan, azot, amoniak).

– Potrójne szyby okienne w części biurowej co w połączeniu z ich specjalnym kątem nachylenia powoduje, że zarówno utrata ciepła jak i nadmierne nagrzewanie pomieszczeń są znacznie mniejsze niż przy zastosowaniu standardowych rozwiązań.

– Podwójne panele ścienne rozdzielone dodatkowo poduszką powietrzną, zapobiegające utracie energii i utrzymaniu właściwej temperatury. To rozwiązanie pozwala uzyskać skuteczną izolację pomiędzy pomieszczeniami o różnorodnej temperaturze (-220C, +20C, +100C, +220C). Dodatkowo izoluje budynek od wpływu temperatury zewnętrznej, a tym samym zmniejsza jego zapotrzebowanie na energię.

– Specjalna konstrukcja wentylacji obszarów produkcyjnych i biurowych. W zakładzie produkcyjnym zastosowano zamknięty obieg energii różnego pochodzenia w procesach technologicznych związanych z produkcją mrożonych wyrobów mięsnych. Ciepło odpadowe z procesu wytwarzania chłodu jest wykorzystywane do ogrzewania części biurowo-socjalnej.

– Wymiennik ciepła i zamknięty obieg wody w maszynach formujących. Woda służąca do chłodzenia krąży w obiegu zamkniętym i jest schładzana wodą lodową.

– Pompa ciepła.

– Wykorzystanie wody deszczowej oraz wody ze studni głębinowej w procesie chłodzenia, oszczędzające wodę.

– W pomieszczeniach sanitarnych zostały zainstalowane oszczędne baterie uruchamiane za pomocą fotokomórki, wyposażone w perlatory wody.

– System spłukiwania wody w toaletach oraz zainstalowane prysznice ograniczają jej zużycie.

– Odnawialne źródła energii (ogniwa fotowoltaiczne, wiatraki).

– W budynku zainstalowano oświetlenie LED, które jest zaprogramowane na poziomie centralnym, tak aby minimalizować zużycie energii. Wewnątrz i na zewnątrz budynku istnieje inteligentny system oświetlenia, korzystający z fotokomórek reagujących na ruch.

– Nowoczesne kotły gazowe.

– Zmniejszenie ilości kartonów do których pakowane są wytworzone produkty.

– Zmniejszenie ilości odpadów z Działu Technicznego. Wprowadzenie zasady wymiany tylko uszkodzonych części w bateriach wózków widłowych zamiast całych baterii. Zmiana dotychczas używanych sorbentów jednorazowych na szmaty wielokrotnego użytku, przekazywane do wyspecjalizowanej firmy do prania i ponownego użycia.

– Dzień Ochrony Środowiska – sadzenie drzew na terenie Zakładu Produkcyjnego OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o.

– Prowadzenie zajęć z recyklingu dla dzieci szkół podstawowych pod hasłem: „Drugie życie odpadów”.

– Szkolenie pracowników w zakresie segregacji odpadów.

Projekt jest długofalowy oraz innowacyjny. Powyższe projekty w kontekście budynku zostały zakończone. Są natomiast podejmowane ciągłe działania doskonalące uzyskiwane wyniki.

Zasady konkursu

Eko-Hit Produkt

Eko-Hit Usługa

Eko-Hit Gmina Zasobooszczędna

 

 

2023-12-01T12:30:39+01:00