Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Działania na rzecz edukacji ekologicznej mieszkańców Ostrołęki oraz poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Ostrołęce

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT GMINA ZASOBOOSZCZEDNA 2018/Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Działania na rzecz edukacji ekologicznej mieszkańców Ostrołęki oraz poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Ostrołęce

PRZEDSIĘBIORCA: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

NAZWA ZGŁASZANEGO PROJEKTU: Działania na rzecz edukacji ekologicznej mieszkańców Ostrołęki oraz poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Ostrołęce

W ramach akcji przeprowadzono następujące działania edukacyjne:

– Konkurs plastyczny pt.: „Jak śmieci segregować mogę namalować”. W kwietniu OPK zorganizowało konkurs plastyczny skierowany do uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Jego celem było propagowanie wiedzy na temat: selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności sposobu segregacji odpadów komunalnych zgodnej z zasadami miasta Ostrołęki.

Ekologiczny Spektakl teatralny pt.: Czerwony Kapturek (nauka segregacji śmieci oraz nacisk na nieufność wobec nieznajomych).

W maju OPK we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Miasta Ostrołęki przystąpiło do realizacji Programu Ekologicznego w formie spektaklu teatralnego pt. „Czerwony Kapturek”. Wyprawa Czerwonego Kapturka do chorej Babci staje się okazją do przybliżenia widzom piękna przyrody. Niestety Czerwony Kapturek zapomina jak powinien zachowywać się w lesie, głośno śpiewa, zbacza ze ścieżki i rozrzuca śmieci. Na szczęście po rozmowie z Leśniczym, uświadamia sobie swoje złe zachowanie i przyrzeka poprawę. Wraz ze wszystkimi dziećmi uczy się segregacji śmieci. W przedstawieniu jest także ukazane, jak groźna w skutkach może się okazać rozmowa z nieznajomym oraz jakie nieprzewidziane sytuacje powstają przez kłamstwa i plotki. W fabułę spektaklu wplecione są podstawowe terminy i pojęcia ekologiczne. Dzieci poznają w ten sposób  istotne treści dotyczące troski o czystość środowiska.

Mobilny punkt informacyjno-edukacyjny. Edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów w roku 2018 w okresie letnim  realizowana była również poprzez mobilny punkt informacyjno-edukacyjnego, gdzie podczas festynów/pikników rodzinnych,  rozdysponowywane są materiały edukacyjne , jak również przeprowadzane  są pogadanki o tematyce proekologicznej, gry, zabawy oraz konkursy dzięki, którym  przekazywana jest wiedza o segregacji odpadów. Odbiorcami działań edukacyjnych w Ostrołęce są przede wszystkim dzieci i młodzież z ostrołęckich placówek oświatowych. Dzieci uczestniczące w festynach mogą wziąć udział w konkursach:  plastycznych, wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania odpadami.

Gra edukacyjna „Buliba”. W ramach edukacji dla dzieci w zakresie prawidłowej segregacji odpadów została zakupiona Gra Buliba, która jest umieszczona na stronach internetowych Przedszkoli i Szkół Podstawowych w mieście oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta jak i spółki OPK. Gra poprzez zabawę pokazuje w jaki sposób odpowiednio segregować odpady. Gra podzielona jest na dwie rozgrywki. W pierwszej można zapoznać się z zasadami segregacji odpadów obowiązującymi w domu jednorodzinnym, w drugiej zaś w bloku mieszkalnym.

– W ramach kampanii edukacyjnej został utworzony profil „Czyste Miasto” na portalu społecznościowym Facebook, na którym umieszczane są najświeższe informacje oraz linki dotyczące systemu gospodarki odpadami.

Zasady konkursu

Eko-Hit Produkt

Eko-Hit Usługa

Eko-Hit Gmina Zasobooszczędna

 

2023-12-01T13:16:22+01:00