Polska Izba Gospodarki Odpadami – Patronem VII Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Opakowania

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności, Aktualności VII KLO - opakowania/Polska Izba Gospodarki Odpadami – Patronem VII Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Opakowania

Patronat nad VII edycją Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku – Opakowania sprawuje Polska Izba Gospodarki Odpadami.

Polska Izba Gospodarki OdpadamiPolska Izba Gospodarki Odpadami jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców trudniących się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów oraz higieną komunalną, organizacje odzysku, producentów i dostawców technologii, pojazdów i urządzeń, firmy doradcze i szkoleniowe. Statutowe cele Izby to reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców, działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w gospodarce odpadami, ochrona i promowanie uczciwej konkurencji rynkowej oraz wysokich, proekologiccznych standardów w zakresie selektywnego zbierania, recyklingu i bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwiania odpadów.

Na podstawie wieloletnich, międzynarodowych doświadczeń firm członkowskich oraz wiedzy ekspertów Izba wypracowuje stanowiska i opinie branży we wszystkich istotnych kwestiach związanych z działalnością gospodarczą i prezentuje je organom władzy, administracji rządowej oraz samorządowej, a w szczególności w czasie prac sejmowych i senackich komisji oraz innych gremiów opiniodawczych.

PIGO jest członkiem Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami (FEAD), Europejskiej Sieci Kompostowej (ECN) oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

2023-12-11T11:04:32+01:00