Program „GOGREEN”

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT 2014/Program „GOGREEN”

Firma: DHL

“GOGREEN” to polityka działalności firmy DHL mająca na celu ograniczanie emisji CO2 oraz innych przejawów oddziaływania na środowisko naturalne poprzez transport i składowanie towarów.

Program GOGREEN 1

Źródło: www.dhl.com.pl

Dzięki doświadczeniu i globalnej obecności firma jest w stanie zaoferować swoim klientom szeroki wybór ekologicznych produktów i usług. Poprzez tzw. raporty węglowe wskazuje klientom poziom powodowanych przez nich emisji gazów cieplarnianych. Obok CO2, gazu, którego emisja ma największy wpływ na zmiany klimatu powodowane przez branżę logistyczną, podaje także wartości emisji innych gazów cieplarnianych, takich jak metan i dwutlenek azotu. Zgodnie z uznanym na całym świecie standardem oceny emisji gazów cieplarnianych „Greenhouse Gas Product Lifecycle Accounting and Reporting” w całym cyklu życia produktu uwzględnia także emisje związane z produkcją i transportem paliw oraz energii.

Program GOGREEN 2

W ramach usługi optymalizacji ekologicznej DHL zapewnia klientowi wsparcie w ustaleniu obszarów wymagających poprawy oraz sposobów osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych. Analizuje łańcuch logistyczny klienta i pomaga mu w zoptymalizowaniu tras i sposobów realizacji dostaw. Dodatkowo sugeruje sposoby poprawy ogólnej wydajności ochrony środowiska.

Tym klientom, którzy osiągają niekorzystne poziomy emisji, firma oferuje usługi neutralne dla środowiska. W ramach uczestnictwa w systemie wolnego handlu emisjami DHL nabywa uprawnienia do emisji od wybranych projektów, przez co przyczynia się do zmniejszenia emisji z korzyścią dla lokalnych społeczności. Od stycznia 2014 r. oferuje nie tylko równoważenie emisji CO2, lecz także metanu i dwutlenku azotu, co oznacza przeniesienie środka ciężkości inicjatywy GOGREEN z węgla na wszystkie gazy cieplarniane. Zgodnie z wytycznymi protokołu GHG Protocol for Products DHL uwzględnia także emisje związane z produkcją i transportem paliw oraz energii.

2017-11-17T13:38:07+01:00