Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na Radzie Ministrów

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na Radzie Ministrów

Rada Ministrów na posiedzeniu 16 listopada 2010 r. przyjęła założenia do projektu nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Nowa ustawa ta ma zastąpić dotychczas obowiązujące regulacje: ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) oraz ustawę z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 Nr 638 poz. 63 ze zm.).
Jako główny cel nowoopracowywanej regulacji wymienia się uszczelnienie systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce w kontekście realizacji nałożonych na nasz kraj zobowiązań wynikających z Dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Pomimo obowiązywania w Polsce przepisów z zakresu gospodarowania odpadami opakowaniowymi od ponad 8 lat, wciąż część przedsiębiorców nie realizuje wynikających z nich obowiązków. Obserwowane są również nieprawidłowości w zakresie rozliczania odzysku i recyklingu opakowań, o których donosi Inspekcja Ochrony Środowiska. Najnowszy raport po wiosennych kontrolach dotyczących recyklingu opakowań szklanych znajduje się na stronie GIOŚ: http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/szklarze_czerwiec_2010.pdf.

Nowe regulacje zakładają pozostawienie obowiązującego w Polsce systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych najbardziej liberalnym w UE i jednym z najmniej obciążających dla przedsiębiorców. Projekt zakłada zwolnienia dla firm wprowadzających niewielkie ilości opakowań na rynek krajowy, przy jednoczesnym zaostrzeniu przepisów wobec firm nie realizujących ustawowych obowiązków – kary nawet do 500 000 PLN.

Projekt nie przewiduje wprowadzenie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. Zakłada jednak objęcie rejestrem firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach. Szczegóły dotyczące rejestru opisuje projekt założeń do projektu ustawy o odpadach mającej stanowić transpozycję nowej ramowej dyrektywy o odpadach 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. Rejestr będzie elementem bazy danych o produktach (m.in. baterie i akumulatory oraz ZSEiE), opakowaniach i gospodarce odpadami.

Projekt zakłada również pewne zmiany lub doprecyzowania obecnie obowiązujących definicji, m.in. definicji odzysku i recyklingu.

Szereg zmian proponuje się w odniesieniu do organizacji odzysku, m.in. obowiązek rejestracji w EMAS oraz przeznaczanie 5% z przychodów na edukację ekologiczną.

Zgodnie z koncepcją nowych przepisów od 2015 r. torebki foliowe miałyby zostać obciążone urzędową opłatą recyklingową, co ma zapobiec ich nadmiernemu zużywaniu.

2023-12-01T12:08:35+01:00