REHAU – proces sortowania i odzysku PCV

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT Produkt 2016/REHAU – proces sortowania i odzysku PCV

REHAU sortuje i przetwarza ścinki PCV

Przedmiotowy proces polega na sortowaniu i przetwarzaniu ścinków profili okiennych z PCV, powstających jako materiał odpadowy przy produkcji okien oraz wcześniej rozdrobnionego materiału, pochodzącego ze ścinków profili oraz podlegających wymianie okien. Materiał wejściowy do procesu pozyskiwany jest zarówno lokalnie (z obszaru Polski), jak i z zagranicy.

Celem prowadzonego procesu jest uzyskanie materiału (granulatu), wykorzystywanego następnie w zakładzie produkcyjnym, jako surowiec do produkcji profili okiennych z PCV.

REHAU proces sortowania i odzysku PCV

W pierwszym etapie procesu następuje wstępne sortowanie dostarczonego odpadu PCV, polegające na odseparowaniu materiału innego niż PCV, które nie może przedostać się do dalszego etapu procesu.

Tak przesortowany materiał jest następnie mielony i sortowany przy użyciu maszyny sortującej, której zadaniem jest wydzielenie z przemiału poszczególnych frakcji materiałowych, tj. frakcji białej, kolorowej oraz uszczelki.

Uzyskane w ten sposób frakcje materiałowe stanowią surowiec do produkcji nowych profili okiennych, zastępujący tradycyjny surowiec w postaci mieszanki PCV.

Proces gwarantuje odzysk surowców, propaguje zrównoważony rozwój, wspiera selektywna zbiórkę odpadów i odzysk surowców, wpisując się w ten sposób w całościową strategię koncernu REHAU w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów.

2018-03-15T09:33:12+01:00