Rozporządzenie w sprawie poziomów odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Rozporządzenie w sprawie poziomów odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.

Projekt ten stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 25 ust 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 r. poz. 1863)

W rozporządzeniu zaproponowano do roku 2020 ustalenie progresywnych poziomów odzysku i recyklingu, które mają stymulować rozwój systemu przetwarzania odpadów opakowaniowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

2023-12-01T12:17:34+01:00