Rozporządzenie w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Rozporządzenie w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia określający roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, które organizacja odzysku opakowań jest zobowiązana uwzględniać w poszczególnych latach do końca 2030 r. w osiągniętych poziomach łącznego odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Rozporządzenie ma na celu wsparcie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych wprowadzonego przez ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.). Zaproponowane rozwiązanie ma wpłynąć na zwiększenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do dalszego ich zagospodarowania.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Aby przeczytać treść rozporządzenia, proszę kliknąć tutaj.

2023-12-01T11:05:25+01:00