Spalarnie odpadów – potencjał energetyczny odpadów

Jesteś tutaj:Strona główna/Blog/Spalarnie odpadów – potencjał energetyczny odpadów

Potencjał energetyczny odpadów to kwestia, która staje się coraz bardziej istotna w kontekście współczesnych wyzwań związanych z ochroną środowiska i poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii. Odpady, które dotychczas traktowano jako problem, mogą stanowić cenne źródło energii, jeśli odpowiednio się je zagospodaruje. Proces przetwarzania odpadów na energię nie tylko pozwala zmniejszyć ilość odpadów składowanych na wysypiskach, ale także umożliwia wykorzystanie ich potencjału energetycznego. Właściwe zarządzanie odpadami może zmniejszyć emisję szkodliwych gazów cieplarnianych oraz ograniczyć zużycie zasobów naturalnych, takich jak węgiel czy gaz. Dowiedz się, jak przebiega proces spalania odpadów oraz jakie są korzyści z odzyskiwania energii z odpadów.

Spalanie odpadów w praktyce

Wiele osób ma obawy związane z powstawaniem spalarni śmieci w pobliżu ich domów. W dużej mierze wynika to z niewiedzy, ponieważ mieszkańcy myślą, że tego typu działania przypominają palenie śmieci w domowych piecach. Prawda jest jednak taka, że nowoczesne instalacje do termicznego przekształcania odpadów są wyposażone w zaawansowane systemy oczyszczania spalin, które minimalizują emisje szkodliwych substancji do atmosfery. Jest to więc niezwykle ekologiczne rozwiązanie. Jak przebiega proces spalania odpadów?

 1. Segregacja i przygotowanie odpadów, które nadają się do spalenia.
 2. Transport odpadów do zakładu zajmującego się ich spalaniem.
 3. Wprowadzenie odpadów do specjalnego pieca.
 4. Wstępne ogrzewanie odpadów w celu odparowania wilgoci.
 5. Rozkład odpadów na gazy i ciała stałe pod wpływem wysokich temperatur.
 6. Spalanie odpadów w temperaturze powyżej 850°C, co prowadzi do pełnej mineralizacji odpadów.
 7. Oczyszczanie spalin w kilku etapach, obejmujących filtrację, absorpcję i neutralizację.
 8. Zebranie pozostałości stałych po spalaniu i ich dalsze przetwarzanie lub składowanie.
 9. Dalsza obróbka popiołów lotnych w celu zmniejszenia ich objętości.
 10. Wykorzystanie powstałej energii.

Na każdym etapie procesu bardzo ważne jest również zadbanie o kontrolę oraz weryfikowanie wyników. Dzięki temu można w efektywniejszy sposób zarządzać tego typu instalacjami.

Jakie korzyści niesie za sobą wykorzystanie ciepła z termicznego przekształcania odpadów?

11 kwietnia 2024 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyła się konferencja pt. „Potencjał energetyczny odpadów w ciepłowniach powiatowych. Potrzeby. Możliwości. Finansowanie”. Podkreślano na niej konieczność wdrożenia działań mających na celu rozwiązanie problemu rosnącej ilości śmieci. Zaproponowano wdrażanie termicznej utylizacji odpadów. Jakie są jego zalety?

Wykorzystanie ciepła z termicznego przekształcania odpadów to kluczowy element gospodarki odpadami komunalnymi. Dzięki tej technologii możliwe jest efektywne gospodarowanie energią cieplną, co przyczynia się do odzyskiwania energii z odpadów. Taki proces nazywa się kogeneracją. Warto również podkreślić, że energetyczny potencjał odpadów ma ogromne znaczenie dla produkcji energii alternatywnej. Można w ten sposób wytwarzać energię zarówno cieplną, jak i elektryczną, co znacząco zwiększa energooszczędność.

Produkcja paliw alternatywnych, takich jak RDF (wysokokaloryczne paliwo z odpadów) czy biogaz redukuje emisję zanieczyszczeń i ogranicza wykorzystywanie tradycyjnych paliw kopalnych. Dzięki energetycznemu potencjałowi odpadów można więc zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i poprawić jakość powietrza. Ponadto przetwarzanie odpadów na energię zmniejsza ilość odpadów składowanych na wysypiskach, co także przyczynia się do ochrony środowiska.

Proces spalania odpadów pozwala na odzysk metali z popiołów, które mogą być ponownie wykorzystane w przemyśle, co przyczynia się do oszczędności surowców naturalnych. Równocześnie niesie to ze sobą korzyści ekonomiczne, ponieważ maleją koszty związane z zarządzaniem odpadami, generowane przez transport czy składowanie.

Warto zwrócić uwagę także na fakt, że energia produkowana z odpadów jest bardziej przewidywalna i stabilna niż większość źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa czy słoneczna. Nie jest ona bowiem zależna od warunków pogodowych, a śmieci (niestety) będą produkowane zawsze.

Polska powinna także wykorzystywać tego typu rozwiązania, aby móc spełniać wymagania oraz normy wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej. Jest to ważnym aspektem niezbędnym do rozwoju naszego kraju.

Oświadaczenie FEAD, CEWEP, Municipal Waste Europe i SGI Europe

3 maja 2024 FEAD, CEWEP, Municipal Waste Europe i SGI Europe wydały oświadczenie dotyczące tego, że ciepło odzyskane z termicznego przekształcania odpadów powinno być uznawane za ciepło odpadowe w ramach dyrektyw unijnych dotyczących energii odnawialnej. Ich zdaniem, w przeciwnym wypadku zostanie zmarnowany ogromny potencjał, jaki niesie ze sobą tego typu działanie. Uznanie ciepła odpadowego ze spalania odpadów w odpowiednich dyrektywach UE jest niezbędne dla zwiększenia efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Wspiera szersze cele środowiskowe i przyczynia się do bardziej odpornej i samowystarczalnej Europy.

 • FEAD – Europejska Federacja Gospodarki Odpadami, która reprezentuje 19 krajowych federacji oraz 3000 przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami.
 • CEWEP – Konfederacja Europejskich Zakładów Przetwarzania Odpadów na Energię zrzeszająca operatorów z 410 tego typu zakładów z 23 krajów.
 • Municipal Waste Europe – europejskie stowarzyszenie reprezentujące publiczną odpowiedzialność za odpady. Jego członkami są krajowe stowarzyszenia zajmujące się odpadami publicznymi oraz podobne stowarzyszenia regionalne.
 • SGI – Europejskie Centrum Pracodawców i Przedsiębiorstw Świadczących Usługi Publiczne i Usługi Użyteczności Publicznej, reprezentujące pracodawców i przedsiębiorstwa świadczące usługi użyteczności publicznej od 1961 r.

Zapraszamy do wspólnego zwiedzania najnowocześniejszej w Polsce i całej Europie spalarni odpadów w Gdańsku!

Aktualnie dobiega końca budowa Portu Czystej Energii w Gdańsku, czyli najnowocześniejszej spalarni odpadów, nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Idea jej powstania pojawiła się już w 2006 roku, a budowa ruszyła w 2020 roku. Jakie korzyści mają płynąć z tego rozwiązania?

Planowana roczna produkcja energii elektrycznej w PCE ma wynieść 109 GWh. Powinno to wystarczyć na pokrycie zapotrzebowania 54 tysięcy gospodarstw domowych rocznie. Roczna produkcja energii cieplnej jest z kolei szacowana na 509 TJ, co przełoży się na zasilenie 19 tysięcy gospodarstw domowych zimą i zapewnienie ciepłej wody 70 tysiącom gospodarstw.

Chociaż Port Czystej Energii w Gdańsku nie został jeszcze otwarty, co jakiś czas odbywają się w nim wydarzenia, podczas których można zwiedzać ten obiekt. Zapraszamy do odwiedzenia go przy najbliższej okazji!

Wykorzystywanie potencjału energetycznego odpadów

Aktualnie Spalanie odpadów to sposób na przekształcenie termiczne z odzyskiem energii. Niesie to ze sobą wiele zalet, takich jak wykorzystywanie odpadów, zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych, brak konieczności składowania śmieci czy tworzenie nowych źródeł energii elektrycznej oraz cieplnej. Aby tego typu rozwiązania mogły powstawać na terenie Polski, konieczna jest jednak właściwa edukacja i informowanie ludzi o korzyściach, jakie ze sobą niosą. Dowiedz się więcej z odcinka programu: „Ty Śmieciu! Ekocyklicznie o gospodarce” – Spalarnie odpadów, odc. 35.

 

spalarnieodpadów #energiazodpadow #termiczneprzeksztalcanieodpadow #tysmieciu #ekocyklicznieogospodarce

 

Źródła: 

 1. https://www.gov.pl/web/nfosigw/energetyczny-potencjal-odpadow-komunalnych–konferencja-w-nfosigw
 2. https://fead.be/position/heat-from-thermal-treatment-of-waste-waste-toenergy-source-of-decarbonised-district-heating-supply/
 3. https://portczystejenergii.pl/
 4. https://khk.krakow.pl/pl/ekospalarnia/termiczne-przeksztalcanie-odpadow/proces-termicznego-przeksztalcania-odpadow/
2024-06-18T07:35:45+02:00