Kompensata

Jesteś tutaj:Strona główna/Usługi/Kompensata
Kompensata 2023-05-11T07:16:28+02:00

Współpraca w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych

Naszym Klientom proponujemy współpracę w zakresie recyklingu wytwarzanych przez nich odpadów opakowaniowych. Współpraca ta umożliwi pomniejszenie zobowiązań finansowych wynikających z umowy na przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu opakowań.

Kompensata ze strony organizacji odzysku jest możliwa, w  przypadku  gdy  firma  jest  wytwórcą  odpadów  opakowaniowych o  kodach 15 01 xx oraz posiada uregulowany stan prawno-formalny w tym zakresie.

Dodatkowym warunkiem jest uzyskanie potwierdzeń odzysku i recykling (tzw. DPO i DPR) od firm recyklingowych, posiadających stosowne uprawnienia do ich wystawiania.

Podmioty te muszą zostać zweryfikowane i zaakceptowane przez Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. pod względem techniczno-prawnym. Istnieje możliwość wskazania przez Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. firm recyklingowych już przez nią zaakceptowanych.

Rozliczenie kompensaty odbywa się kwartalnie na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i recykling (DPO i DPR), wystawionych na Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Współpraca w tym zakresie jest poprzedzana podpisaniem odrębnej umowy.

Oferujemy pełną pomoc w kontaktach z firmami recyklingowymi w celu uzyskiwania dokumentów DPO i DPR.

Liczymy, że nasza oferta zachęci Państwa do rozszerzenia współpracy oraz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie Państwa firm.