Zaległa sprawozdawczość w zakresie opakowań za lata 2011-2014

Jesteś tutaj:Strona główna/Usługi/Sprawozdania opakowaniowe/Zaległa sprawozdawczość w zakresie opakowań za lata 2011-2014
Zaległa sprawozdawczość w zakresie opakowań za lata 2011-2014 2018-03-06T12:18:51+01:00

SPRAWOZDANIA OPAK:

Sprawozdania OPAK za lata 2011-2014 składamy na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz.U. 2005 nr 4 poz. 30).

Sprawozdawczość ta dotyczy:

OPAK-1 – dotyczy wytwórcy opakowań, informuje o masie wytworzonych opakowań – “puste” opakowania

OPAK-2 – dotyczy importera opakowań oraz firm dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, informuje o masie opakowań przywiezionych z zagranicy – “puste” opakowania

OPAK-3 – dotyczy eksportera opakowań i produktów w opakowaniach oraz firm dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach, informuje o masie wywiezionych opakowań za granicę – “puste” opakowania + opakowania wraz z produktem

Obowiązek ten reguluje Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 r, poz. 1863).


Sprawozdania OPAK za lata 2011-2014 można zamówić za pośrednictwem portalu www.opaki.pl

SPRAWOZDANIA OŚ-OP1:

Sprawozdania OŚ-OP1 za lata 2011-2014 składamy na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775)

Sprawozdawczość ta dotyczy Przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach, którzy nie realizują obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań).

W takim przypadku Przedsiębiorca powinien złożyć sprawozdanie OŚ-OP1 informujące o wysokości należnej opłaty produktowej za opakowania produktów wprowadzonych na teren kraju.

Obowiązek ten reguluje Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 r, poz. 1863).

Sprawozdanie OŚ-OP1 należy złożyć do właściwego, ze względu na siedzibę firmy, urzędu marszałkowskiego. Na konto danego urzędu należy także uiścić wyliczoną wysokość opłaty produktowej.

Za każdy dzień zwłoki w uiszczeniu opłaty produktowej należy naliczyć odsetki podatkowe. Zatem im szybciej złożysz sprawozdania OŚ-OP1 i uiścisz opłatę produktową, tym mniejsze odsetki zapłacisz za zwłokę.

Jeśli sprawozdanie OŚ-OP1 to także Twój obowiązek, pozwól nam sobie pomóc w jego realizacji!

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Wejdź na stronę: www.opaki.pl/sprawozdania

LUB

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres ekocykl@ekocykl.org