Sprawozdania

Jesteś tutaj:Strona główna/Usługi/Sprawozdania
Sprawozdania 2018-03-13T12:24:16+01:00

Sprawozdania dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców obowiązek odpowiedniego gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym także sporządzania odpowiedniej sprawozdawczości.

Kto powinien składać sprawozdania?

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach są zobowiązani do sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz wniesienia na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania, należnej opłaty produktowej w przypadku niezapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów. Przez wprowadzenie do obrotu rozumie się zarówno odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji, jak również import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

Sprawozdawczość w zakresie opakowań dotyczy również przedsiębiorców wytwarzających opakowania, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań (dot. opakowań niezawierających produktów), eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań (dot. opakowań zawierających produkty i opakowań niezawierających produktów).

Kiedy i gdzie należy złożyć sprawozdanie?

Termin złożenia sprawozdania mija 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie należy złożyć do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę (w przypadku, gdy przedsiębiorca ten nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Marszałka Województwa Mazowieckiego).