Uwaga: zmiany w ustawie!

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Uwaga: zmiany w ustawie!

W 2013 roku ma wejść w życie nowa ustawa o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi, która wprowadzi warunki, by Polska wywiązała się z obowiązku osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. Nowe przepisy mają usprawnić oraz uszczelnić system gospodarki odpadami opakowaniowymi, a także zminimalizować ryzyko nałożenia na Polskę kar.

Ważną zmianą będzie wprowadzenie obowiązkowego rejestru, który prowadzić będzie marszałek województwa. Obowiązkowej rejestracji poddać muszą się wszyscy wprowadzający produkty w opakowaniach, a także prowadzący recykling lub organizacje odzysku. Podmiot, który nie uzyskał wpisu do rejestru nie będzie mógł dystrybuować produktów w opakowaniach.

Numer rejestrowy będzie musiał widnieć na fakturach VAT, dokumentach potwierdzających recykling czy dokumentach potwierdzających inny niż recykling proces odzysku. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, a dane w nim zawarte będą dostępne również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy przewiduje się kary pieniężne od 5 tys. zł do 500 tys. zł.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych tą oraz innymi planowanymi zmianami w ustawie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Eko Cykl Organizacja Odzysku: Opłata produktowa, opakowania i odpady opakowaniowe

2023-04-05T09:28:49+02:00