Akcja ekologiczna wśród pracowników

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT 2012/Akcja ekologiczna wśród pracowników

EKO-HIT firmy Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. dąży do najwyższych standardów ochrony środowiska i prócz wielu najnowszych rozwiązań technicznych prowadzi szereg działań promujących ekologię i podnoszących świadomość ekologiczną nie tylko wśród pracowników Spółki, ale również wśród społeczności lokalnych.

Poniższe działania ilustrują/przybliżają najważniejsze akcje ekologiczne organizowane przez nasz Zakład na przestrzeni ostatnich kilku lat:

 1. Coroczne akcje ekologiczne z okazji Dnia Ziemi, Dnia Sprzątania Świata m.in. sadzenie drzew przez Zarząd Spółki, przekazanie pracownikom toreb wielorazowego użytku na zakupy, żarówek energooszczędnych, nasion kwiatów i warzyw, wydanie specjalnych biuletynów informacyjnych na papierze ekologicznym, akcje zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz nakrętek przekazanych na cele charytatywne, sprzątanie terenów leśnych przez pracowników Spółki
 2. Organizacja konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej dla dzieci pracowników. Prace wyróżnione i nagrodzone dodatkowo są wykorzystywane do wydania specjalnego kalendarza.
 3. Założenie 100 budek lęgowych dla ptaków na terenie zakładu,
 4. Konkursy dla pracowników dotyczące projektów ograniczające negatywne oddziaływanie firmy na środowisko, nagradzanie pracowników za proekologiczne działania
 5. Nasadzanie drzew i krzewów na terenach zielonych naszej Spółki (łącznie ponad 500 szt. drzew i krzewów),
 6. Bieżąca edukacja ekologiczna pracowników – postery „5 min dla EHS” (krótkie, wizualne materiały informacyjno-szkoleniowe przesyłane drogą mailową do mistrzów a następnie omawiane na codziennych spotkaniach z pracownikami, comiesięczne artykuły w firmowym biuletynie, tablice informacyjne, plakaty)
 7. Promocja wśród lokalnej młodzieży szkolnej: wspólna akcja nasadzeń drzew na terenie nadleśnictwa Mielec z Zespołem Szkół Specjalnych, ufundowanie nagród dla dzieci ze szkoły biorących udział w konkursie plastycznym „Wiosna bez pożaru w lesie” i quizie ekologicznym, zakup pojemników do segregacji odpadów dla szkoły, dodatkowo prezentacja dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu działań prowadzonych w Spółce na rzecz ochrony środowiska
 8. Wsparcie finansowe fundacji „Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych” w Przemyślu, szczególna ochrona bielików
 9. Zbudowanie dla pracowników parkingu dla rowerów na terenie zakładu (blisko 1000 pracowników w sezonie letnim dojeżdża do pracy rowerem) – promowanie jazdy rowerem – upominki dla rowerzystów (lampki rowerowe)
 10. Usprawnienie gospodarki odpadami/efektywna segregacja – zakup nowych pojemników na odpady – kolorystyczne przyporządkowanie pojemnika do kodu odpadu, zakup specjalnych pojemników na zużyte baterie, odpady łatwopalne, dwujęzyczne opisy odpadów na pojemnikach wraz ze zdjęciami ilustrującymi rodzaj odpadu, stosowanie ekologicznych rozwiązań ograniczających ilość odpadów m.in. czyściwo wielokrotnego użytku
 11. Wprowadzenie okresowego systemu szkoleń dla pracowników z zakresu gospodarki odpadami oraz chemikaliami

Akcje te wskazują, że ochrona środowiska naturalnego jest polityką naszej Spółki co osiągamy nie tylko poprzez inwestycje proekologiczne na terenie zakładu, ale również poprzez zwiększanie ekologicznej świadomości pracowników i społeczności lokalnych.

Obchody Dnia Ziemi i Dnia Sprzątania Świata

Konkursy ekologiczne dla dzieci i współpraca ze szkołami

Gospodarka odpadami

2018-03-14T15:40:39+01:00