Artykuły prasowe – Rok 2009

Jesteś tutaj:Strona główna/O nas w prasie/Artykuły prasowe – Rok 2009

Odpady i Środowiskonr 6(60)/2009

Logistyka Odzysku

Artykuł jest zapowiedzią pierwszej w Polsce konferencji podejmującej zagadnienia nowych trendów w logistyce: logistyka odzysku i ekologistyka. Na konferencji będą poruszone tematy związane z propagowaniem społeczeństwa recyklingu, rozwijaniem sektora recyklingu oraz tworzeniem wartości dodanej z odzysku w sieciach dostaw.

***

Ważenie – Dozowanie – Pakowanienr 4(36) Rok IX, Październik, Listopad, Grudzień 2009 r., str. 60–61

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce

Przepisy z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, będące transpozycją postanowień unijnej dyrektywy „opakowaniowej”, obowiązują w Polsce od ponad 7 lat. Stosowanie się do nich przez krajowych przedsiębiorców pozostawia jednak wciąż wiele do życzenia. Z szacunków Ministerstwa Środowiska wynika, że na ok. 90 tys. firm, które powinny realizować obowiązki związane z odzyskiem i recyklingiem opakowań, robi to niewiele ponad 20 tys. Sytuacja ta może bezpośrednio przełożyć się na spełnienie przez Polskę unijnych zobowiązań w tym zakresie. W chwili obecnej rząd pracuje nad zmianami w przepisach, które mają na celu skuteczniejsze egzekwowanie ustawowych obowiązków.

Autorem artykułu jest Maciej Krzyczkowski z Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.

***

Polska Gazeta Transportowa 41, 14 października 2009 r., str. 8

Zaczynaliśmy od paków i lodówek

Przy wywiadzie z Jackiem Miłkowskim, prezesem zarządu Anneberg-Transpol, zamieszczono wypowiedź dr Katarzyny Michniewskiej. Prezes Zarządu Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. odpowiada na pytanie: Czy warto zajmować się logistyką odzysku w dobie kryzysu?

***

Packaging Polska, 12/09

Audyt ekologiczny

Wywiad z Ludwikiem Nowickim, który zdecydował się na kolejną usługę Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. – audyt ekologiczny.

***

Artykuły na temat rejestracji Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. w systemie EMAS:

Monitor Unii Europejskiej Nr 3 (57) – marzec 2009

Packaging Polska Nr 03/09 – marzec 2009

Eurofirma Nr 18 (02/2009) marzec/kwiecień 2009

Opakowanie Nr 4/2009 – kwiecień 2009

Magazyn Przemysłu Mięsnego Nr 4/2009 – kwiecień 2009

Przegląd Papierniczy Nr 4/2009 – kwiecień 2009

Recykling Nr 5(101)/2009 – maj 2009

Ekologia Przemysłowa 2/2009 – II kwartał

2017-07-19T09:56:28+02:00