Artykuły prasowe – Rok 2010

Jesteś tutaj:Strona główna/O nas w prasie/Artykuły prasowe – Rok 2010

Powder&Bulk – materiały sypkie i masowe, 4/2010, str. 44-45

Dotkliwe kary dla niezarejestrowanych

Przepisy z zakresu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi będące transpozycją postanowień unijnej dyrektywy „opakowaniowej”, obowiązują w Polsce od ponad 8 lat. Stosowanie się do nich przez krajowych przedsiębiorców pozostawia jednak wciąż wiele do życzenia. Z szacunków Ministerstwa Środowiska wynika, że na ok. 90 tys. firm, które powinny realizować obowiązki związane z odzyskiem i recyklingiem opakowań, robi to niewiele ponad 20 tys. Sytuacja ta może bezpośrednio przełożyć się na niespełnienie przez Polskę unijnych zobowiązań w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych. W dniu 9 sierpnia 2010 r. na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska pojawił się kolejny projekt założeń do projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Artykuł Macieja Krzyczkowskiego z Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. na temat planowanych zmian w przepisach dotyczących opakowań.

***

Dziennik Gazeta Prawna 58 (2689), 24 marca 2010, str. 68

Dziennik Gazeta Prawna nr 58 (2689), 24 marca 2010Za torebkę foliową zapłaci i sklep, i kupujący

Ministerstwo Środowiska chce, aby klienci płacili w sklepach za wydawane im torebki foliowe. Torby z tworzywa sztucznego zostaną objęte maksymalnie 40-groszową opłatą recyklingową. Producenci i importerzy towarów w butelkach i puszkach będą wpisani do rejestru w ministerstwie.

W artykule pojawił się komentarz Macieja Krzyczkowskiego z Eko Cykl Organizacja Odzysku, który stwierdza, że rejestr wyeliminuje patologie. „System zagospodarowania odpadów opakowaniowych w Polsce wymaga usprawnień. Występują przypadki fałszowania dokumentów potwierdzających odzysk i recykling przez firmy niemające do tego uprawnień lub wystawiania ich bez pokrycia.” Rejestr firm prowadzących recykling oraz wprowadzenie corocznych kontroli ma to zmienić.

***

Gazeta Podatkowa 23, 22.03.2010 r.

„Przedsiębiorco! Rozlicz się z opakowań!”

Artykuł przypomina o konieczności złożenia sprawozdania OPAK i sprawozdania OŚ-OP1. Termin składania sprawozdań OŚ-OP1 oraz OPAK za dany rok kalendarzowy upływa z dniem 31 marca kolejnego roku. Należy je składać do urzędu marszałkowskiego odpowiedniego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

***

EuroStyl 03/2010, str. 68

Eurostyl, nr 3/2010Zarządzanie odpadami

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stale zmienia oblicze naszego kraju. Dotyczy to każdej sfery naszej gospodarki, w tym również produkcji opakowań i gospodarki odpadami. Artykuł porusza następujące zagadnienia: społeczeństwo recyklingu, logistyka odzysku oraz konferencja Logistyka Odzysku, której organizatorem jest Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.

***

 

 

 

Rzeczpospolita 15 marca 2010 r. – dodatek specjalny

Propagowanie społeczeństwa recyklingu

Dodatek specjalny miał na celu przybliżenie tematyki konferencji Logistyka Odzysku 2010 oraz zachęcenie do udziału w tym pionierskim wydarzeniu.

***

Polska Gazeta Transportowa, 6 (872), 10 lutego 2010 r.

Przedsiębiorcy rozliczają się z opakowań

Artykuł przypomina o zbliżającym się terminie składania sprawozdań dotyczących opakowań do urzędów marszałkowskich.
Autorka artykułu jest pracownikiem Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.

***

Rzeczpospolita,15 stycznia 2010, str. 3

Logistyka odzysku a władztwo gmin nad odpadami

Dr Katarzyna Michniewska w swojej wypowiedzi podkreśla rolę logistyki odzysku w kreowaniu wartości dodanej w sieciach dostaw.

2023-05-11T09:04:51+02:00