Certyfikat Zielony Sklep dla branży e-commerce

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT 2013/Certyfikat Zielony Sklep dla branży e-commerce

Firma Tchibo Warszawa wspólnie z organizacją pozarządową Fundacją Partnerstwo dla Środowiska wypracowały pierwszy polski standard ekologiczny dedykowany podmiotom branży handlowo-usługowej, posiadającym punkty sprzedaży detalicznej – Certyfikat Zielony Sklep. Dzięki wysiłkom obu partnerów udało się wypracować kryteria, które pozwolą oceniać pod względem ekologicznym również podmioty z branży e-commerce. Obecnie Certyfikat Zielony Sklep jest również dostępny dla sklepów internetowych.

Certyfikat Zielony Sklep

Celem projektu jest propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności wśród polskich przedsiębiorców z branży handlowo-usługowej oraz ecommerce i wśród polskich konsumentów. Partnerom zależało na wypracowaniu wartości wartości dla całej branży e-commerce w ramach dobrego przykładu partnerstwa firmy i NGO.

Beneficjentami inicjatywy są:

  • sklepy internatowe, branża e-commerce
  • konsumenci,
  • środowisko naturalne.

Zrealizowany projekt jest innowacyjny. Jego najważniejszym rezultatem jest stworzenie nowego (pierwszego w Polsce) ekologicznego standardu dedykowanego podmiotom z branży ecommerce Certyfikat Zielony Sklep.

Certyfikat to niezależne, eksperckie potwierdzanie, że dany sklep internetowy w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i uwzględnia zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep dla branży e-commerce zostały opracowane na kanwie międzynarodowych standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu ISO 26000 i zasad raportowania zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (GRI). Odnoszą się do 7 obszarów odpowiedzialnego biznesu: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Kluczowym obszarem Certyfikatu jest środowisko: zapobieganie zanieczyszczeniom, zrównoważone wykorzystanie zasobów, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz ochrona środowiska, bioróżnorodności i naturalnych siedlisk. Certyfikat jest trójstopniowy, co pozwala na doskonalenie się organizacji w ramach Standardu Zielony Sklep. Certyfikat Zielony Sklep przyznawany jest na dwa lata.

W czasie realizacji projektu korzystano głównie z zasobów ludzkich i finansowych Tchibo Warszawa oraz Fundacji. W poszczególnych etapach posiłkowano się także zasobami zewnętrznymi. Przykładowo, stworzona została Kapituła Certyfikatu (niezależny organ doradczy), składająca się z zewnętrznych ekspertów, którzy zweryfikowali kryteria Certyfikatu, a w przyszłości będą czuwać nad rozwojem standardu.

Zobacz broszurę

2017-11-15T12:17:41+01:00