Edukacja ekologiczna na terenie Związku Międzygminnego “Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności, EKO-HIT GMINA ZASOBOOSZCZEDNA 2017/Edukacja ekologiczna na terenie Związku Międzygminnego “Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

GMINA: Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

NAZWA ZGŁASZANEGO PROJEKTU: Edukacja ekologiczna na terenie Związku Międzygminnego “PRGOK”

W roku 2017 Związek Międzygminny „PRGOK” zrealizował szereg działań edukacyjnych poświęconych segregacji odpadów komunalnych i działaniom proekologicznym. Główną osią edukacji była kampania pn. „Segregacja na okrągło – edycja II”. Kampania w formie edukacji plenerowej prowadzona była od 21 kwietnia do 21 października 2017 r. Jej adresatami byli dorośli oraz dzieci i młodzież na terenie 14 gmin członkowskich Związku. W konkursach sprawdzających wiedzę z zakresu gospodarki odpadami oraz korzyści środowiskowych płynących z segregacji surowców wtórnych oraz w warsztatach recyklingowych udział wzięły tysiące osób we wszystkich gminach Związku. Działania uzyskały dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W roku 2017 Związek kontynuował kampanię edukacyjną pn. „Żółta? Czerwona? Zielona!” na temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości adresowaną wyłącznie do dorosłych mieszkańców gmin członkowskich „PRGOK”. Zrealizowano 86 szkoleń w sołectwach, w których udział wzięło blisko 2.000 os. Działania zrealizowano ze środków własnych.

Kontynuowano także rywalizację gmin członkowskich pn. „Lider Segregacji PRGOK” nagradzając laureata konkursu – Miasto i Gminę Ujście – za osiągnięcie najwyższego poziomu odzysku i recyklingu odpadów – surowców wtórnych zbieranych do niebieskiego, zielonego i żółtego pojemnika/worka na odpady komunalne.

Ponadto w 2017 roku Związek Międzygminny wspólnie z Przedszkolami Publicznymi w Pile prowadził edukację ekologiczną dot. gospodarki odpadami i ochrony środowiska naturalnego w ramach programu pn.: „Przedszkolni Strażnicy Przyrody” obejmując działaniami przeszło 1.000 dzieci.

W ubiegłym roku zrealizowano wydarzenia edukacyjne o zasięgu masowym:

  • Marsz Antysmogowy w Wieleniu – ok. 1.500 os.
  • Marsz Antysmogowy w Jastrowiu – ok. 1.000 os.
  • Marsz Antysmogowy w Białośliwiu – 500 os.
  • Marsze Antysmogowe w Skórce (120 os.) i Mościskach (70 os.)
  • Dzień Ziemi – ok. 1.500 os.
  • Sprzątanie Świata na terenie PRGOK – ok. 8.500 os.

W roku 2017 w ramach kampanii pn. „Segregacja na okrągło – edycja II” powołano do życia Klasy Patronackie PRGOK w 14 gminach Związku obejmując specjalnym, 10-miesięcznym programem edukacyjnym 350 dzieci. Uczniowie w ramach tego programu wzięli udział w wycieczkach do miejsc ciekawych przyrodniczo i odkrywały tajniki przyrody pod opieką dra Pawła Owsiannego z Nadnoteckiego Instytutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile. Wspólnie wzięły udział w akcji Sprzątania Świata we wrześniu.

Inne działania edukacyjne zrealizowane w 2017 r. to: Dzień bez Foliówki oraz współorganizacja comiesięcznych wydarzeń Repair Cafe Piła (organizacja kawiarenki z darmowymi naprawami).

Jednym z wyzwań, przed którymi stoi Związek Międzygminny, to uzyskanie poziomów recyklingu i odzysku odpadów selektywnie zbieranych. Właśnie przez szerokie działania edukacyjne w kilku grupach wiekowych propagowana jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, świadomość konsumencka oraz postawa proekologiczna.
Od początku swojej działalności Związek Międzygminny „PRGOK” prowadzi działania edukacyjne w wielu formach. W roku obecnym kontynuowane są spotkania z mieszkańcami podczas spotkań wiejskich w sołectwach. Zaplanowana jest także kontynuacja programu dla klas patronackich. Dodatkowo odbywają się spotkania z przedszkolakami i uczniami szkół w ramach lekcji ekologicznych.

Członkami Związku jest 14 gmin z trzech powiatów: pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i złotowskiego. Działania edukacyjne były prowadzone na terenie wszystkich gmin, często także w mniejszych sołectwach.

W przyszłym roku kontynuowane będą spotkania z mieszkańcami w sołectwach oraz podczas innych wydarzeń (np. spotkania w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, pikników i festynów gminnych, sprzątanie osiedli i in.).

 

Zasady konkursu Wytypuj

Eko-Hit Produkt

Eko-Hit Usługa

Eko-Hit Gmina Zasobooszczędna

2023-12-01T11:25:52+01:00