Edukacja ekologiczna we Fromborku

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Edukacja ekologiczna we Fromborku

4 sierpnia 2012 roku we Fromborku otwarciu stadionu Orlik oraz placu zabaw dla dzieci towarzyszyły ekologiczne warsztaty edukacyjne Eko Cykl Organizacji Odzysku S.A.

To wydarzenie zgromadziło wokół siebie większość społeczności lokalnej. Dzięki temu, że impreza odbywała się w weekend – w dni wolne od pracy – mieszkańcy mieli okazję choć wziąć udział w imprezie. W większości byli żywo zainteresowani tym, co się działo i brali aktywny udział w naszych warsztatach i konkursach. Widać było, że mieszkańcy Fromborka nie są obojętni na problemy związane z odpadami oraz zanieczyszczeniem środowiska. Była to idealna okazja do podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Jednocześnie, nasz punkt informacyjno-edukacyjny pozwolił gminie wywiązać się z obowiązku prowadzenia kampanii informujących i edukujących mieszkańców o nowym systemie gospodarki odpadami. Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. w odpowiedzi na potrzeby gmin w tym zakresie wprowadziło do katalogu swoich usług ofertę przeprowadzania profesjonalnie przygotowanych i realizowanych spotkań i akcji edukacyjnych dla mieszkańców, które pozwolą gminom w pełni wywiązać się z nałożonych na nie obowiązków.

Więcej informacji o tej usłudze znajdą Państwo na stronie: https://ekocykl.org/publiczne-kampanie-edukacyjne-ustawowy-obowiazek/gminy/

Edukacja ekologiczna we Fromborku

2023-04-04T14:18:56+02:00