Edukacja ekologiczna w Węgrowie

Jesteś tutaj:Strona główna/Aktualności/Edukacja ekologiczna w Węgrowie

4 sierpnia 2012 roku z okazji Dni Węgrowa odbył się festyn plenerowy dla mieszkańców gminy. Wykorzystaliśmy tę okazję do zorganizowania punku informacyjno-edukacyjnego, w którym edukowaliśmy społeczność lokalną w zakresie gospodarki odpadami.

Edukacja ekologiczna składała się z kilku elementów. Przeprowadzono cykl miniwarsztatów, podzielonych na 3 bloki tematyczne:

  • blok I – problemy związane z odpadami (definicja odpadów, dane statystyczne na temat ilości wytwarzanych odpadów, konsekwencje złego postępowania z odpadami)
  • blok II – piramida postępowania z odpadami (sposoby zapobiegania wytwarzania odpadów oraz ponownego ich użycia, recykling i odzysk odpadów, składowanie)
  • blok III – zasady prawidłowej segregacji odpadów

Aktywizowano słuchaczy. Prowadzono dyskusję na temat prawidłowej gospodarki odpadami, ich segregacji, konieczności jej stosowania oraz na temat tego, jak konsumować odpowiedzialnie, aby generować jak najmniej odpadów. Zorganizowano gry i zabawy dla dzieci takie jak: segregacja odpadów na czas, kalambury z hasłami na temat segregacji i recyklingu, warsztaty upcyklingu, podczas których tworzono przydatne rzeczy z odpadów, np. lampiony ze słoików, portfele z kartonów, pompony z papieru z niszczarki, wazoniki z butelek. Atrakcją były gry planszowe związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem. Ich zaletą było to, że przygotowano je właśnie zgodnie ze sztuką upcyklingu. Stworzone zostały przez uczniów z różnego rodzaju odpadów i zgłoszone na jeden z konkursów organizowanych przez Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. Był to więc idealny przykład na to, że odpad nie musi kończyć na składowisku. Jest to cenny surowiec wtórny. Każdy może popuścić wodze fantazji i nawet w domu stworzyć coś pożytecznego, co posłuży jeszcze przez lata. Tym samym ograniczy nadmierną konsumpcję oraz ilość generowanych odpadów.

Dzieci miały także możliwość prezentacji swoich talentów plastycznych. Tematem przewodnim prac było ukazanie kontrastu pomiędzy czystym środowiskiem a zanieczyszczonym. Dorosłym uczestnikom festynów wręczano ulotki informacyjno-edukacyjne oraz udzielano informacji przede wszystkim na temat zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: jakie niosą one konsekwencje, jakie obowiązki mają gminy, a jakie mieszkańcy, co się zmieni oraz dlaczego.

Wydarzenia te miały charakter rozrywkowy. Było dużo ruchu, zabawy, śmiechu, kreatywnego myślenia. Ale między tym wszystkim udało się także przemycić aspekt środowiskowy. Każda czynność zmuszała do namysłu, zwrócenia uwagi na problem związany z odpadami oraz zanieczyszczeniem środowiska. Nauka poprzez zabawę na długo pozostaje w pamięci, a o to przecież chodzi.

Edukacja Ekologiczna w Węgrowie

2018-02-27T13:00:49+01:00