Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami oraz działania związanego z edukacją ekologiczną społeczeństwa

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT GMINA ZASOBOOSZCZEDNA 2018/Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu – Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami oraz działania związanego z edukacją ekologiczną społeczeństwa

PRZEDSIĘBIORCA: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu

NAZWA ZGŁASZANEGO PROJEKTU: Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami oraz działania związanego z edukacją ekologiczną społeczeństwa

Instalacja zarządzana przez MPGO Sp. z o.o. w Sosnowcu może przyjąć do przetworzenia 93 tyś. ton odpadów komunalnych rocznie. Zgodnie z założeniem poprzez segregowanie, przetwarzanie oraz zagospodarowanie zmniejszy się o min. 46% ilość odpadów trafiających na składowisko, a tym samym składowanie nie będzie już stanowiło podstawowej metody ich zagospodarowania. Odzyskane frakcje materiałowe, nadające się do ponownego wykorzystania (w tym posiadające właściwości energetyczne), znajdą zastosowanie jako: surowce wtórne, kompost, paliwo alternatywne (RDF).

Składowisko MPGO przyjmuje pozostałość poprocesową po przetwarzaniu odpadów oraz inne odpady nienadające się do ponownego wykorzystania zgodnie z aktualnymi decyzjami oraz przepisami prawa dopuszczającymi wymienione odpady do unieszkodliwiania.

Dbając o zabezpieczenie przed emisją gazu składowiskowego do atmosfery kwatery zostały wyposażone w system studni odgazowujących, natomiast środowisko gruntowo-wodne zabezpiecza pełna izolacja składowiska złożona z drenażu odprowadzającego spływające w niecce kwatery wody do zbiorników ziemnych.

 

 

Na terenie MPGO Sp. z o. o. w Sosnowcu od dnia 01.07.2013 r. działa Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych umożliwiający mieszkańcom Gminy Sosnowiec oddanie odpadów problematycznych i niebezpiecznych. W 2017 r. dotychczasowy Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został zmodernizowany. GPSZOK otrzymał nową nazwę – Ekostacja Juliusz, i zyskał nową aranżację starego dworca z lokomotywą i wagonami (kontenerami), dzięki czemu segregacja i wywóz surowców są łatwiejsze.

Edukacja Ekologiczna:

MPGO szczególną uwagę zwraca na prawidłową segregację odpadów, która odgrywa znaczącą rolę dla środowiska i zwiększa jakość odzyskiwanych surowców. Właśnie dlatego Spółka podejmuje szereg działań edukacyjnych.

Jednym z nich jest zorganizowanie konkursu ekologicznego „Sosnowiecki Lider Ekologii” skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Sosnowiec. Zadaniem konkursowym jest zebranie przez młodzież szkolną surowców wtórnych oraz baterii. Najaktywniejsze szkoły i przedszkola otrzymują nagrody.

MPGO opracowało także grę planszową MONOPOLY RECYKLING W SOSNOWCU, która pozwala poznać lepiej historię i zabytki Sosnowca oraz jego piękne miejsca i zakątki warte odwiedzenia. Z jednej strony uczy graczy odpowiedniego postępowania z odpadami i troski o środowisko naturalne, z drugiej zabiera  na ciekawą wycieczkę ulicami miasta. Na planszy spotykamy najbardziej znane i charakterystyczne dla Sosnowca miejsca, ulice, parki. Pola transportowe w naszej grze to Jednostki MPGO, pola podatkowe to Kara za niesegregowanie śmieci i Opłata za wywóz śmieci, a popularne Elektrownie i Wodociągi to teraz Sosnowieckie dworce.

Innym z działań prowadzonych przez MPGO jest program zbiórki butelek PET – Wrzuć butelkę, wesprzyj wybrany cel – w mieście pojawiły się automaty do selektywnej zbiórki odpadów, do których mieszkańcy mogą wrzucać plastikowe butelki PET, jednocześnie wspierając sosnowiecki sport.

1 butelka = 0,10 zł przekazane na wybrany cel!

Zasady konkursu

Eko-Hit Produkt

Eko-Hit Usługa

Eko-Hit Gmina Zasobooszczędna

 

2024-07-16T09:01:32+02:00