EkoPraktyki DB Schenker

Jesteś tutaj:Strona główna/EKO-HIT 2014/EkoPraktyki DB Schenker

Firma: DB Schenker

Dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska naturalnego w DB Schenker są efektem świadomości, codziennej pracy i zaangażowania pracowników, dostawców i partnerów.

EkoPraktyki DB Schenker 1

Źródło: www.logistics.dbschenker.pl

DB Schenker stale pracuje nad lepszą organizacją transportu, która jest podstawą zmniejszenia emisji szkodliwych czynników do atmosfery. Dba o maksymalne wypełnienie samochodów, ograniczając tym samym ich liczbę na drogach. W każdym oddziale DB Schenker prowadzona jest zorganizowana gospodarka odpadami. Firma ogranicza zużycie wody zarówno w biurach, jak również w terminalach i magazynach. W kilku oddziałach posiada własne oczyszczalnie ścieków. Szczególnie dba o to, by zabezpieczać otoczenie i zbiorniki wodne przed ewentualnymi niebezpiecznymi wyciekami z przesyłek ADR. Transport towarów niebezpiecznych podporządkowany jest zasadom ochrony środowiska. W proces transportu takiej przesyłki zaangażowani są tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy i kierowcy.

EkoPraktyki DB Schenker 2

DB Schenker nie ogranicza swojej dbałości o środowisko do firmy i jej najbliższego otoczenia, ale również wspiera działania związane z ochroną środowiska poprzez współpracę z organizacjami ekologicznymi.

 

2017-11-16T09:10:36+01:00